Dátum: 6.10.2013
Miesto: Košice
Udalosť: Medzinárodný maratón mieru 2013
Popis: V rámci 90. ročníka MMM v Košiciach odbehla štvorica zamestnancov ÚGE štafetový maratónsky beh 4 x 1/4 s názvom nášho tímu GEO - UPJŠ v obsadení: Ján Kaňuk, Marián Kulla, Michal Gallay a Jaroslav Hofierka. Dosiahnutý neoficiálny čas našej štafety (č. 7023) bol 3:32:39, čo je v porovnaní s minulým rokom (03:35:51) zlepšenie o 3 min 12 sek.
   mmm_2013.jpg