Dátum: 16. - 19.10.2013
Miesto: Mikroregión Cirocha
Udalosť:

Mapovací kurz z humánnej geografie v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA č. 1/1247/12

Popis: V dňoch 16. – 19. 10. sa časť riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu, spolu s poslucháčmi tretieho ročníka bakalárskeho štúdia zúčastňuje Mapovacieho kurzu z humánnej geografie v Mikroregióne Cirocha. Cieľom kurzu je študentom priblížiť vybrané metódy zberu informácií a štatistických dát humánno-geografického charakteru a umožniť im v tejto oblasti získať aj praktické skúsenosti. Zúčastnení členovia riešiteľského kolektívu zároveň overujú a aktualizujú štatistické dáta v regióne, ktorý je jedným z kľúčových území riešených v uvedenom projekte VEGA.