Dátum: 16. - 19.10.2013
Miesto: Mikroregión Cirocha
Udalosť:

Mapovací kurz z humánnej geografie v rámci riešenia vedeckého projektu VEGA 1/1251/12

Popis:

V dňoch 24. – 26. 10.2013 sa časť riešiteľského kolektívu projektu VEGA č. 1/1251/12: Osobitosti geomorfologického vývoja východnej časti Slovenského krasu, spolu s poslucháčmi druhúho ročníka bakalárskeho štúdia geografie zúčastňuje Mapovacieho kurzu z fyzickej geografie v okolí Silice v Slovenskom krase. Cieľom kurzu je študentom priblížiť vybrané metódy terénneho geomorfologického mapovania a terénneho mapovania krajinnej pokrývky pomocou topografických máp, kompasu a GPS. Zúčastnení členovia riešiteľského kolektívu zároveň hľadajú a lokalizujú špecifické formy krasového reliéfu a výstupov geologického podložia, ktoré pomôžu objasniť rozdiely v charaktere povrchu jednotlivých planín Slovenského krasu.