Dátum: 2. - 3.11.2013
Miesto: Košice, mestská časť KVP
Udalosť: Náučný chodník Sídliska KVP, Košice
Popis: V spolupráci s mestskou časťou KVP v Košiciach vznikol pri príležitosti osláv jeho 30. výročia vzniku "Náučný chodník" po sídlisku mapujúci rôzne oblasti života mestskej časti. Autorkami textovej časti sú predovšetkým študentka 5. ročníka geografie a biológie Bc. Veronika Krešňáková, ktorá pracovala na náučnom chodníku v rámci svojej diplomovej práce a jej školiteľka RNDr. Stela Csachová, PhD. Informačné tabule rozmiestnené po území sídliska majú zvýšiť povedomie jeho obyvateľov o histórii, obyvateľstve, pomenovaní ulíc, službách, faune a flóre, ako aj turistických možnostiach na tomto sídlisku.

viac informácií