Dátum: 23.-27.3.2014
Miesto: Belfast, Severné Írsko, Spojené kráľovstvo
Udalosť: Pracovný pobyt na Queen's University of Belfast
Popis:

Pracovníci Ústavu geografie, Michal Gallay a Ján Kaňuk, sa zúčastnili učiteľskej mobility ERASMUS na partnerskom pracovisku School of Geography, Archaeology and Palaeoecology na Queen's University of Belfast v Spojenom kráľovstve. Cieľom návštevy bolo informovať hostiteľskú stranu o dianí na Ústave geografie UPJŠ v Košiciach a prediskutovať možnosti vedeckej a pedagogickej spolupráce. Pracovníci Ústavu taktiež realizovalil dve prednášky pre študentov a akademických zamestnancov v rámci predmetu Geografické informačné systémy na témy: Exploring solar resources for photovoltaic application in Slovakia and Czech Republic (Ján Kaňuk), Application of kernel density estimation for cartographic portrayal of dense point data: a case study of photovoltaic power plant capacities in Slovakia and Czech Republic (Michal Gallay). Súčasťou návštevy bol aj pokrok v riešení projektu APVV (SPATIAL3D), ktorý sa týkal spracovania údajov z pozemného laserového skenovania jaskyne Domica pod vedením Johna Meneelyho do podoby súradnicovo priradeného mračna bodov reprezentujúceho celý skenovaný úsek jaskyne. Dôležitým prínosom pobytu je aj upevnenie dobrých vzťahov s priateľmi na univerzite v Belfaste.

jano_low_res.jpg

 

uav_low_res.jpg