Dátum: 12.-24.7.2014
Miesto: Peking, Čína
Udalosť: Hosťujúci lektor na China University of Petroleum, Beijing
Popis:

Pracovník Ústavu geografie, Michal Gallay, hosťoval na China University of Petroleum v rámci letnej školy pre študentov magisterského štúdia naftovej geológie (International Master's programme) v Pekingu. Výuka v rámci letnej školy zahŕňala prednášky a praktické cvičenia na tému "GIS, Remote Sensing and Digtial Terrain Modelling for Tectonic Geology". Kurz prebiehal 30 hodín v priebehu 5 dní, v rámci ktorých 25 študentov zvládlo základy práce v GIS, spracovanie multispektrálnych satelitných snímok, 3D modelovanie a geomorfometrickú analýzu v prostredí open-source GRASS GIS. Michal Gallay kurz realizoval na základe pozvania Dr. Yupenga Li, ktorý je garantom uvedeného študijného programu vyučovaného v angličtine. Ústav geografie v Košiciach sa tak mohol prezentovať aj v Ríši stredu.

  3d_interpolation.jpg
  class_work_low_.res_2.jpg
 

class_with_uni.jpg

  with_yupeng_great_wall.jpg