Dátum: 25.-28.8.2014
Miesto: Karlova Univerzita, Praha, Česko
Udalosť: 23. Zjazd Českej geografickej spoločnosti a 16. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti
Popis: V dňoch 25. – 28. augusta 2014 sa v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity v Prahe konal 23. Zjazd Českej geografickej spoločnosti a 16. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti, súčasťou ktorých bola aj vedecká konferencia pod názvom „Geografie v srdci Evropy“. Konferenciu slávnostne otvoril absolvent štúdia geografie a matematiky, bývalý doktorand na Katedre sociálnej geografie a súčasný primátor hlavného mesta Praha, RNDr. Tomáš Hudeček, PhD. Počet účastníkov z Českej republiky vysoko prevyšoval počet účastníkov zo Slovenska. Počas troch rokovacích dní sa v ôsmich paralelných sekciách predstavilo vyše 200 českých kolegov a 27 kolegov z geografických pracovísk na Slovensku. Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ zastupovala na konferencii RNDr. Stela Csachová s príspevkom „Košice na križovatke administratívnej reformy“. Súčasťou spoločenského programu bolo aj prijatie u primátora v nádherných priestoroch Rezidencie primátora, exkurzia po historickom jadre Prahy a celodenná postkonferenčná exkurzia. Organizátori vyslovili želanie v pokračovaní týchto spoločných česko-slovenských geografických podujatí.