Dátum: 18. – 22. 8. 2014
Miesto: Krakov, Poľsko
Udalosť: International geographical union Regional conference: Changes, challenges and responsibilities
Popis: V dňoch 18. – 22. augusta 2014 sa na pôde Jagelovskej univerzity (Uniwersytet Jagielloński) v Krakove pod záštitou Medzinárodnej geografickej únie (IGU) uskutočnila konferencia s názvom International geographica union Regional conference: Changes, challenges and responsibilities. Patrónom konferencie bol prezident Poľskej republiky Bronisław Komorowski. Konferenciu slávnostne otvoril prezident IGU prof. Vladimir Kolosov. O veľkosti podujatia svedčí aj fakt, že konferencia prebiehala každý deň od 9.00 do 18.00 paralelne v 30 konferenčných miestnostiach a vo dvoch posterových sekciách. Celkovo sa konferencie zúčastnilo viac ako 1200 geografov z celého sveta. Okrem európskych geografov mali početné zastúpenie napríklad aj Japonci, Číňania, Indovia či reprezentanti Nového Zélandu, Nigérie a ďalších krajín. Slovensko na tejto konferencii reprezentovalo len deväť geografov, prevažne zo Slovenskej akadémie vied.
Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach (ÚG) zastupovali Marián Kulla a Ladislav Novotný s príspevkami Electrical Engineering Industry in Slovakia in the Period of Globalization a Migration and Spatial Redistribution of Population in CE Urban Regions (Case study of Bratislava and Košice (Slovakia). Účasť na takejto prestížnej konferencii nezabezpečila len reprezentáciu pracoviska, ale účastníkom sa podarilo aj nadviazať medzinárodné kontakty, vďaka ktorým by sa pracovníci ÚG mohli perspektívne viac zapojiť do medzinárodných výskumných tímov.
Návštevu Krakova účastníci využili aj na prehliadku historického centra mesta i blízkej soľnej bane vo Wieliczke. Obe lokality sú zapísané do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO. V roku 2015 sa konferencia IGU uskutoční v Moskve.
 

igu_krakow_2014_1.jpg

Otvorenie konferencie prezidentom IGU prof. Vladimirom Kolosovom

 

 

igu_krakow_2014_2.jpg

Otvorenie konferencie v priestoroch Auditorium Maximum Jagelovskej Univerzity