Udalosť: Characterization and Engineering of Karst Aquifers (CEKA)
Dátum: 3. – 10.6.2014
Miesto: Trebinje, Bosna a Herzegovina
Popis: Tento tradičný doškoľovací kurz v problematike výskumu krasovej vody a jej manažmentu sa uskutočnil pod záštitou UNESCO a európskeho projektu DIKTAS. Hostiteľom bolo centrum pre krasovú hydrológiu ústavu hydrogeológie Univerzity v Belehrade a o vyčerpávajúci odborný program sa postarali osobnosti svetovej hydrogeológie ako Dr. Zoran Stevanović, Prof Dr Dragan Milovanović, Dr Saša Milanović, Dr Vesna Ristić Vakanjac (Univerzita Belehrad), Dr. Neven Krešić (Hydrogeology Practice Leader, AMEC, USA), Dr. Petar Milanović, Ret. Assoc. Prof. (University of Mostar), Dr. Ognjen Bonacci, Prof. Emer (Univerzita Split), Prof. Ass. Dr Francesco Fiorillo (Univerzita SANNIO, Benevento, Taliansko), Prof. Dr. Bartolome Andreo Navarro (Univerzita Malaga, Španielsko), University of Belgrade, Serbia; Dr Neno Kukurić (Head UN-IGRAC, Delft, Holansko).
Kurzu sa zúčastnilo 21 mladých hydrogeológov a geografov z celého sveta (z Číny, Brazílie, Slovinska, Maďarska a i.). Za oddelenie fyzickej geografie Ústavu geografie sa akcie zúčastnila Dr. Alena Petrvalská s diplomantkou Bc. Veronikou Strakovou. Okrem teoretických lekcií účastníci realizovali 3 praktické cvičenia v teréne, ktoré zahŕňali manažment pitnej vody v tomto regióne. Nedostatok vody tu od nepamäti predstavuje obrovský problém, keďže celé územie je budované veľmi čistými pórovitými vápencami. V rámci kurzu sa uskutočnila exkurzia k najväčším vodným dielam Bosny a Herzegoviny v podobe vodných nádrží ale aj tunelov, ktoré čiastočne vyriešili problém dopytu po vode. Problém opätovného sprístupnenia jaskýň zničených vojnou bol takisto jednou z riešených otázok. Keďže sme sa s niektorými odborníkmi stretli už niekoľkýkrát a spolupráca na poli publikovania už prebieha, táto akcia okrem nových informácií priniesla upevnenie pracovných vzťahov hlavne so Srbskom a Maďarskom.
 

otvorenie_kurzu.jpg

Otvorenie kurzu

 

Pred_prehliadkou_vojnou_zničenej_jaskyne_Vjetrenica.jpg

Pred prehliadkou vojnou zničenej jaskyne Vjetrenica

 

spoločné_foto.png

Účastníci na úspešnom zvládnutí kurzu