Udalosť: Unikátny bezpilotný systém obohatí portfólio Ústavu geografie
Dátum: 21.10.2015
Miesto: Luzern, Švajčiarsko
Popis:

Technológické vybavenie Laboratória GIS na Ústave bude doplnené o nové zariadenie určené pre diaľkový prieskum Zeme. Pôjde o bezpilotný letecký systém (UAS) integrujúci helikoptéru Scout B1-100, letecký laserový skener RIEGL VUX-1 a hyperspektrálnu kameru AISA Kestrel 10.

Systém zhotovila švajčiarska firma Aeroscout GMBh, v ktorej sa v dňoch 19. - 22.10.2015 v spolupráci s košickou firmou Photomap s.r.o. naši kolegovia Michal Gallay, Ján Kaňuk a Eduard Dvorný zúčastnili demonštrácie systému a školenia naň. Bezpilotný systém bude na Ústav geografie dodaný v rámci projektu Univerzitný vedecký park TECHNICOM, ktorý je spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Tento bezpilotný systém je svojou funkcionalitou jedinečným zariadením umožňujúcim veľmi presné, detailné a operatívne 3D mapovanie krajiny pre výskum dynamiky krajiny (napr. zosuvy, povodne, poľnohspodárske plodiny, eutrofizácia).

 

Clipboard01.jpg