Udalosť: Laboratórium diaľkového prieskumu Zeme je pripravené
Dátum: 15.01.2016
Miesto: Košice, Slovensko
Popis:

Technologické a softvérové vybavenie Ústavu geografie sa rozrástlo o nové zariadenia. To si prirodzene vyžiadalo vznik nového laboratória pre koordináciu výskumu v oblasti diaľkového prieskumu Zeme.

Ide o unikátne laboratórium, ktoré sústreďuje technologické a softvérové vybavenie obstarané v rámci projektu Univerzitný vedecký park (UVP) Technicom a vedeckých výskumných projektov riešených na Ústave.

   IMG_4789a.jpg
 

Zahŕňa najmä špičkový bezpilotný letecký systém (Unmanned Airborne System, UAS) zahŕňajúci diaľkovo ovládateľnú helikoptéru Scout B1-100 od švajčiarskej firmy Aeroscout, na ktorej sú integrované špičkové senzory snímajúce zemský povrch. Je to laserový skener VUX-1 od rakúskej firmy RIEGL určený pre 3D mapovanie krajiny s vysokým rozlíšením formou mračna bodov s rozostupom rádovo v milimetroch podľa výšky letu. Súčasťou vybavenia je aj digitálna kamera pre letecké snímkovanie v rozlíšení 24 megapixelov.

 

railway_UAS_ALS_level_of_detail.jpg

  railway_UAS_ALS_level_of_detail_photo.jpg
  Obrázok preukazuje úroveň geometrickej presnosti a hustoty 3D mapovania našim laserovým skenerom na detaile priečneho profilu železničného násypu a koľajiska na ňom. Lietali sme vo výške 30 metrov pri Luzerne vo Švajčiarsku.
   
  Druhým senzorom je hyperspektrálna kamera AISA KESTREL 10 od fínskej firmy SPECIM. Jej úlohou je mapovať odrazivosť zemského povrchu s vysokým priestorovým a najmä spektrálnym rozlíšením, ktoré je v rozsahu 400-1000 nanometrov. Pre lokalizáciu polohy zaznamenanej informácie UAS využíva sústavu GPS antén a inerciálnych meracích jednotiek. Systém je ovládaný pomocou pozemnej kontrolnej stanice automaticky alebo aj manuálne.
   hyperspec_NIR_level_of_detail.jpg
  Pohľad na obrázku poukazuje na vysoké priestorové rozlíšenie záznamu zhotoveného našou hyperpektrálnou kamerou. Obrázok je kombináciou 3 úzkych spektrálnych pásiem v infračervenej časti spektra. Záznam sme vyhotovili celkovo v 92 spektrálnych pásmach od 400-1000 nm, avšak ich maximálny možný počet je až 368.
   
  Laboratórium diaľkového prieskumu je zároveň spoločným pracoviskom s košickou firmou PHOTOMAP, s.r.o. a má ambíciu realizovať špičkový výskum krajiny, napríklad skúmať zmeny vegetácie, prírodné hazardy, či rast poľnohopodárskych plodín. Ústav geografie už v súčasnosti získal projekt Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na výskum vplyvu mestskej zelene na mikroklímu miest. Súčasťou unikátnej infraštruktúry UVP Technicom je aj pozemný laserový skener VZ-1000 firmy Riegl a softvér ArGIS Eneterprise Server od americkej spoločnosti ESRI.