Správa z Mapovacieho kurzu z fyzickej geografie 2019

V priebehu októbra absolvovali študenti 2. ročníka jednoodborového štúdia geografie Mapovací kurz z fyzickej geografie. Čo, kde a ako sa naučili, sa dočítate v správe z mapovacieho kurzu.

2019mfg