Udalosť

100. výročie narodenia profesora Michala Lukniša

Dátum: 26. 2. 2016
   

Podrobnosti:

Tento rok si celá geografická obec Slovenska pripomína deň, kedy by sa stých narodenín dožil významný slovenský geograf a vysokoškolský profesor Michal Lukniš.

Michal Lukniš sa narodil 26. 2. 1916 v Zlatne v pohorí Tribeč, okres Zlaté Moravce, kde i maturoval na gymnáziu v r. 1938. Študoval na Slovenskej univerzite v Bratislave, kde ostal pôsobiť na katedre geografie ako asistent prof. Hromádku od r. 1942. V r. 1946 sa habilitoval na docenta a v r. 1956 na profesora fyzickej geografie. Bol zakladajúcim členom a prvým vedúcim Katedry fyzickej geografie (1952-1960) na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského.


S menom profesora Lukniša sa spája rozvoj modernej geomorfológie, geomorfologického mapovania a regionálnej geografie. Najmä geomorfologický výskum u nás rozvinul na vysokej medzinárodnej úrovni, čoho dôkazom je jeho  svetovo uznávané dielo Reliéf Vysokých Tatier a ich predpolia a podrobná geomorfologická mapa Vysokých Tatier. Michal Lukniš má tiež podstatný podiel na rozsiahlej monografii Slovensko príroda.  Vychoval množstvo žiakov, ktorí hlásajú jeho odkaz spojenia fyzickej a humánnej geografie.

 
Clipboard01.jpg
  Profesor Michal Lukniš (* 26. február 1916, Zlatno - † 20. september 1986, Malacky).
 
 luknis.jpg
  Na lokalite Hajloch pri Hlohovci v r. 1973, zľava prof. Lukniš, J. Kocián, M. Lehotský, Z. Hochmuth, V. Lauko.