Členstvo v profesných organizáciách

člen Slovenskej geografickej spoločnosti (od roku 2006 do roku 2012)

Študijné pobyty a stáže

2006 - 1 týždňový pobyt na Universität zu Koln, Nemecko

Iné

operačné systémy: MS WINDOWS

Charakteristika výskumného zamerania

 • priestorová a odvetvová štruktúra priemyslu SR
 • aktuálne trendy vo vývoji cestovného ruchu na Slovensku

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Ćíslo a názov projektu úloha
2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu spoluriešiteľ
Ukončené projekty
2009-11 VEGA č. 1/0175/09: Rozvoj mikroregionálnych rurálnych štruktúr Slovenska s podporou lokálnej a regionálnej samosprávy zástupca vedúceho projektu
2009-11 KEGA č. 3/7403/09: Príprava nového študijného programu v anglickom jazyku: "Geography of societies in transformation"  spoluriešiteľ
2008-10 INTERREG IIIA HUSKUA/0502/404: Manažment krajiny Medzibodrožia  spoluriešiteľ
2008-10  VEGA č.1/0088/08: Súčasný stav a perspektívy vývoja humánnogeografických štruktúr v Košickom kraji

 vedúci projektu

2006-08 VEGA č. 1/3063/06: Formovanie nových sociálno-ekonomických štruktúr v rurálnom a suburbánnom priestore Slovenska

zástupca   vedúceho projektu

2005-07 VEGA č.1/2024/05: Osobitosti vývoja a priestorová diferenciácia humánnogeografických štruktúr v regióne Košíc

 vedúci projektu

2003-05 VEGA č.1/0365/03: Prírodná krajina Slovenského krasu a prejavy jej antropogénnej transformácie

 spoluriešiteľ

 

 

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Geografia priemyslu a dopravy
 • Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
 • Humánna geografia (výrobná sféra)
 • Humánna geografia (nevýrobná sféra)
 • Humánna geografia Slovenskej republiky
 • Mapovací kurz z humánnej geografie
 • Exkurzia z humánnej geografie

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Problémy transformácie hospodárstva SR
 • Komplexná socioekonomická regionalizácia

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Veronika Turiková (2013, Mgr.) - Mliekarenský priemysel na Slovensku
Nikola Nedviďová (2013, Mgr.) - Klastre cestovného ruchu na Slovensku
Adriana Kóšová (2012, Mgr.) - Pasívny cestovný ruch na Slovensku
Veronika Baroniková (2012, Mgr.) - Sklársky priemysel na Slovensku
Adam Sabolčák (2012, Mgr.) - Priestorová diferenciácia maloobchodu v meste Vranov nad Topľou
 
Tatiana Takáčová  (2013, Bc.) - Priestorové rozmiestnenie bioplynových staníc na Slovensku
Jakub Heske (2013, Bc.) - Priemyselné parky Východného Slovenska
Gabriela Stašáková (2013, Bc.) - Technické pamiatky a ich význam pre rozvoj cestovného ruchu na území Košického kraja
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Marián KULLA, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolský učiteľ,
odborný asistent
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  219 a
Telefón: +421-55-234-2352
   
   CURRICULUM VITAE

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

October 2020
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

No events
Go to top