Membership in professional societies:

Slovak geographical society
Comission for regional level of Geographic Olympiad

Other:

ArcGis and MapInfo software
Co-editor of scientific journal Geographia Cassoviensis
Field-trips and Field-courses organization

Research focus

 • urban development at intra-regional and inter-regional spatial scale
 • development of migration and migration trends
 • the role of migration and natural reproduction in spatial redistribution of population
 • changes in population structure
 • demographic and economic aspects of rural and peripheral areas

 

Current projects
duration project title position
2014-17 VEGA 1/0473/14: Dynamic 3-D modelling of urban landscape with a multiscale approach researcher
     
Finished projects
2014-15 International Visegrad Fund: Non-agricultural and non-tourism economic industries in rural peripheries of the Visegrad countries researcher
2014-15 VVGS PF 2014-430: Reproduction and migration as key factors of changes in population structure of the Košice functional urban region leader
2012-14 VEGA 1/1247/12: Socioeconomicaly and culturally underexposed rural landscape as a phenomenon of activation for human geography researcher
2012-15 IRES - Innovation for Knowledge Society researcher
2012-13 VVGS PF 2012-3: Urban development and migration trends in the Košice functional urban region leader
2009-11 UK/372/2010: Demographic changes caused by suburbanization processes in the hinterland of Bratislava leader
2009-11 VEGA 1/0181/09: Current trends of population redistribution in Slovakia researcher
2009-11 VEGA 1/0454/09: Regional disparities in the regional development context researcher

BACHELOR LEVEL - (Bc.)

 • Bachelor thesis seminary (Seminár k bakalárskej práci)
 • Comprehensive geographic characteristic of selected wolrd regions (Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta)
 • Regional geography for political scientists (Regionálna geografia pre politológov)
 • Political geography for political scientists (Politická geografia pre politológov)
 • Introduction to geography of world major regions (Základy geografie regiónov sveta)

MASTER LEVEL - (Mgr.)

 • Regional geography, regionalization and taxonomy (Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia)
 • Regional geography of Americas (Regionálna geografia Ameriky)
 • Regional geography of Asia (Regionálna geografia Ázie)
 • Regional geography of Africa and Australia (Regionálna geografia Afriky a Austrálie)
 • Geography of religions (Geografia náboženstiev)
 • Diploma thesis seminary (Diplomový seminár)

 

SUPERVISED THESIS (bachelor - Bc., and master - Mgr.) in Slovak

Krušinská Mária (2015, Mgr.) - Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva v okrese Kežmarok
Bertová Jana (2015, Mgr.) - Regionálna typizácia obcí FMR Vranov nad Topľou z hľadiska potenciálu ľudských zdrojov
Kravcová Zuzana (2015, Mgr.) - Starnutie obyvateľstva vo FMR Košice
Pregi Loránt (2015, Mgr.) - Vývoj a strednodobá prognóza vývoja maďarskej národnostnej menšiny vo FMR Lučenec
Gazda Michal (2014, Mgr.) - Komponenty pohybu obyvateľstva a ich vplyv na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Michalovce
Hrib Marina (2013, Mgr.) - Slovenská národnostná menšina na Dolnej zemi
Jančošek Róbert (2013, Mgr.) - Euroregióny v slovensko-poľskom pohraničí 
Valková Kamila (2013, Mgr.) - Geografická analýza mikroregiónu Makovica so zameraním na možnosti rozvoja územia
 
Shaanika Edward (2016, Bc.) - Demografická analýza pôvodných etníkv Namíbii
Škatuľárová Nikola (2015, Bc.) - Vývoj priestorovej distribúcie nemeckej národnostnej menšiny na východnom Slovensku.
Čurlíková Soňa (2014, Bc.) - Dopady ochorenia AIDS na fungovanie Juhoafrickej republiky
Doláková Dominika (2014, Bc.) - Migrácia obyvateľstva zo Slovenska do Veľkej Británie
Bratková Simona (2014, Bc.) - Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska a Mikroregiónu pri Slanej
Klimeková Ivana (2014, Bc.) -Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva funkčného mestského regiónu Bardejov
Ferencová Veronika (2013, Bc.) - Zmeny migračných trendov ako indikátor urbánneho vývoja vo funkčnom mestskom regióne Zvolen
Kravcová Zuzana (2013, Bc.) - Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice
Pregi Loránt (2013, Bc.) - Rast a vývoj obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Lučenec 
Lošoncziová Veronika (2013, Bc.) - Dochádzka do zamestnania ako indikátor hospodárskej transformácie vo funkčnom mestskom regióne Košice 
Gazda Michal (2012, Bc.) - Súčasný urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Michalovce z aspektu migračných trendov

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

October 2020
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

No events
Go to top