Klub učiteľov geografie

Pozvánka na stretnutie KUG 10. 5. 2019

Prednášky zo stretnutí

10. 5. 2019

S. Csachová: Európska únia

M. Kulla: Aktuálne trendy v poľnohospodárstve SR

Z. Hochmuth: Jaskyne a ich využitie v rámci školskej geografie

 

5. 12. 2018

J. Nestorová-Dická: Populačný vývoj Slovenska a jeho prognóza v 21. storočí

 

20. 6. 2018

K. Bónová: Vulkanizmus – príčiny, dôsledky (hospodársky význam za cenu environmentálnej katastrofy)

S. Csachová: Demogeografické špecifiká vybraných štátov sveta

L. Novotný: Ako migrácia obyvateľstva mení Slovensko