Menu

SSC is a competition for the best student research project. The event is organized each April by the Dean of the Faculty of Science within the Science days.

The Institute of Geography usually opens two parallel sections: (i) Human and Regional Geography, (ii) Physical Geography and GIS. Students of both the Bachelor level and the Master level of Geography course and interdisciplinary Geography course can participate. First time in the academic year 2012/2013, also selected students of secondary schools could join the contest.

SSC begins by official opening by the Dean of the Faculty of Science which is followed up by presentations of the research projects by the students at the Institute of Geography. The official closing is in the afternoon when the prices are awarded to the best three projects in each section.

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Peter Bandura, Gm, 2.r.
Digitálna morfotektonická analýza povodia Bodvy
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

2. miesto: Monika Chromeková, GPsmu, 2.r.
Webgis ako nástroj vyučovania geografie
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

3. miesto: Martin Kovalík, Gb, 3.r.
Komplexná fyzicko-geografická charakteristika Hrabkovského krasu (s dôrazom na krasové formy)
konzultant: RNDr. Alena Petrvalská, PhD.

Sekcia Humánna a regionálna geografia:
1. miesto: Nikola Nedviďová, Gb, 3.r.
Aktívny zahraničný cestovný ruch na území mesta Košice
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

2. miesto: Jozef Pokrivčák, GBASb, 3.r.
Realizačné činitele ako bariéry rozvoja vybraných stredísk cestovného ruchu v Košickom kraji
konzultant: RNDr. Martina Compľová, PhD.

3. miesto: Peter Kubík, GBASb, 3.r.
Bezdomovectvo v Košiciach
konzultant: RNDr. Katarína Kozáková, PhD.

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Tibor Máté, Gm, 2r.
Speleologické objavy a prieskum na Muránskej Javorinke
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

2. miesto: Peter Bandura, Gm, 1.r.
Digitálna morfoštruktúrna analýza slovenskej časti povodia Bodvy a jeho okolia
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD.

3. miesto: Imrich Sládek, CHGmu 2.r.
Charakter karbonátickej sedimentácie v horninách silicika a turnaika Slovenského krasu
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

Sekcia Humánna a regionálna geografia:
1. miesto: Nikola Antušová, GBASb, 3.r.  
Religiózna štruktúra obyvateľov USA – história a súčasnosť
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

2. miesto: Štefan Dzurovčín, Gb, 3.r.
Destinácie zahraničných zájazdov cestovných kancelárií v Košiciach
konzultant: Mgr. Valéria Hochmuthová

3. miesto: Tomáš Kuchta, Gb, 3.r.
Cestovný ruch Maďarska so zameraním na Budapešť
konzultant: Mgr. Valéria Hochmuthová

Sekcia Fyzická geografia:
1. miesto: Peter Bandura, Gb, 3.r.
Tvorba digitálneho modelu terénu pre analýzu povrchového odtoku v oblasti NPR Palanta
konzultant: Mgr. Michal Gallay, PhD

2. miesto: Petronela Žigraiová, Gb, 3.r.
Časovo-priestorová analýza korytovo-nivného systému rieky Hornád v Košickej kotline
konzultant: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

3. miesto: Zuzana Biathová, GBASb, 3.r.
Charakteristika zmien korytovo-nivného systému povodia Tople na mapách 19.-21. storočia
konzultant: RNDr. Dušan Barabas, CSc.

Sekcia Humánna geografia I:
1. miesto: Michaela Novotná, Gb, 3.r.
Zaniknuté obce na Slovensku
konzultant: RNDr. Stela Csachová, PhD.

2. miesto: Lucia Beňová, BGb, 3.r.
Segregované rómske sídla okresu Prešov
konzultant: doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

3. miesto: Marina Hrib, GSjb, 3.r.
Postavenie slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku
konzultant: Mgr. Anton Fogaš, PhD.

3. miesto: Michaela Mikulová, Gb, 3.r.
Demogeografické aspekty Európy
konzultant: RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD.

Sekcia Humánna geografia II:
1. miesto: Lucia Vagašová, GPsb, 3.r.
Popularizácia výučby geografie prostredníctvom geografických exkurzií
konzultant:: RNDr. Martina Compľová

2. miesto: Martina Pivarníková, GFib, 3.r.
Múzeá ľudovej architektúry – skanzeny na Slovensku
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

3. miesto: Silvia Pavolová, Gb, 3.r.
Zaniknuté kúpele na Spiši
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

3. miesto: Maroš Bezák, Gb, 3.r.
Alternatívne zdroje energie a ich využívanie na Slovensku
konzultant: Mgr. Marián Kulla, PhD.

 

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

March 2018
M T W T F S S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

No events
Go to top