Geographia Cassoviensis 
Vol. 12, 2018, No. 1

Front page
Imprint
Content

download

CAHA Ján

Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox for visibility analyses

Line of Sight Analyst: ArcGIS Python Toolbox pre analýzy viditeľnosti

full text

HORÁČKOVÁ Šárka, BURIAN Libor, LÉTAL Aleš, RUMAN Stanislav, KRAJČÍ Pavel

Monitorovanie hydrologickej kontektivity koryto niva pod protipovodňovou hrádzou (Morava)

Hydrological connectivity monitoring of the channel – floodplain near floodprotection embankment (Morava river)

full text

HÜBELOVÁ Dana, KOZUMPLÍKOVÁ Alice, JADCZAKOVÁ Veronika, ROUSOVÁ Gabriela

Spatial differentiation of selected health factorsof the South Moravian Region population

Priestorová diferenciácia vybraných zdravotných faktorov obyvateľstva Juhomoravského kraja

full text

JANÁČOVÁ Terézia, LABUDOVÁ Lívia, LABUDA Martin

Meteorologické sucho v oblastiach Slovenska s nížinným charakterom v rokoch 1981 – 2010

Meteorological drought in the parts of Slovakia with lowland features in 1981 – 2010

full text

KRIŽAN Ľuboš, BAAR Vladimír

India a Irán: nová dimenzia vzťahov?

India and Iran: New dimension of relations?

full text

KUNC Josef, TONEV Petr, MARTINÁT Stanislav, FRANTÁL Bohumil, KLUSÁČEK Petr, DVOŘÁK Zdeněk, CHALOUPKOVÁ Markéta, JAŇUROVÁ Martina, KRAJÍČKOVÁ Aneta, ŠILHAN Zdeněk

Industrial legacy towards brownfields: historical and current specifics, territorial differences (Czech Republic)

Od industrializácie k brownfieldom: historické a súčasné špecifiká, územná diferenciácia (Česká republika) 

full text

MLÁDEK Jozef, KÁČEROVÁ Marcela, STANKOVIČOVÁ Iveta

Regionálna diferencovanosť populačného starnutia v Európe

Regional differentiation of population ageing in Europe

full text

NOVANSKÁ Viera, BENOVÁ Alexandra, GEGHAMYAN Sophya

Možnosti rekreácie v meste Bratislava na základe percepcie miestneho obyvateľstva

Options for recreation in the city of Bratislava based on the perception of local inhabitants

full text