Geographia Cassoviensis 
Vol. 12, 2018, No. 2

Front page
Imprint
Content

download

DVOŘÁČKOVÁ Simona, RYPL Jiří, KUČERA Tomáš

Vztah českých žáků k výuce neživé přírody: postoje, znalosti a nejrozšířenější miskoncepce

Approach of Czech students towards learning Earth Science: attitude, knowledge level and the most common misconceptions

full text

GÁBOR Marián, KARLÍK Lukáš, MATEČNÝ Igor, FALŤAN Vladimír

Modelovanie potenciálnej prirodzenej vegetácie s použitím metódy náhodných lesov. Prípadová štúdia: Malé Karpaty (Slovensko)

Modelling of Potential Natural Vegetation using Random forest algorithm. Case study: Malé Karpaty Mts. (Slovakia)

full text

KUPSKÝ Adam

Swedish education system and its impact on the integration of immigrants into the society

Švédsky vzdelávací systém a jeho vplyv na integráciu imigrantov do spoločnosti

full text

PIŠÚT Peter

Využitie historických krajinomalieb na rekonštrukciu regulačných prác v koryte rieky – príklad Dunaja v Bratislave

Exploiting the Danube River: regulation in Bratislava depicted in historical works of art 

full text

RUSNÁK Miloš, KIDOVÁ Anna

Recentné morfologické zmeny slovenských vodných tokov Belá a Ondava v Západných Karpatoch od druhej polovice 20. storočia

Recent morphological changes of the Slovak rivers Belá and Ondava in Western Carpathians since the second half of the 20th century

full text

ŠPROCHA Branislav, ĎURČEK Pavol

Prospektívny prístup pri regionálnej analýze procesu populačného starnutia na Slovensku

Prospective approach to regional analysis of population ageing in Slovakia 

full text

VIŠŇOVSKÝ Maroš

Dráždenie trojhlavého draka: prínosy a problémy kritickej geopolitiky

Teasing of three-headed dragon: contributions and problems of Critical Geopolitics

full text