Geographia Cassoviensis 
Vol. 13, 2019, No. 1

Front page
Imprint
Content

download

GESSERT Alena, STRAKOVÁ Veronika, PALCSU László, KOLTAI Gabriela, BRAUN Mihály, HEIM Enikő, CZÉBELY Andrea

Differences in temporal changes of selected water quality parameters on Jasovská Planina Plateau (Slovak Karst, Slovakia)

Rozdiely v časových zmenách vybraných ukazovateľov kvality vody na Jasovskej planine (Slovenský kras, Slovensko)

full text

KAROLČÍK Štefan, ČIPKOVÁ Elena, JURČÍKOVÁ Slávka, MÁZOROVÁ Henrieta

Attitudes of pupils in lower secondary education towards Geography subject

Postoje žiakov druhého stupňa základných škôl k predmetu geografia

full text

KOPÁČEK Miroslav

Civic engagement in the process of land use planning: Case study of small municipalities in the Czech Republic

Občianska angažovanosť v procese územného plánovania: Prípadová štúdia malých obcí v Českej republike

full text

KUBEŠ Jan, VOKROUHLÍK Tomáš

Strategies and measures for preserving rural and increasing suburban primary schools in the district of České Budějovice, Czechia

Stratégie a opatrenia pre zachovanie základných škôl vo vidieckych a rastúcich suburbánnych oblastiach okresu České Budějovice, Česko

full text

MACHÁČEK Jan, SMOLOVÁ Irena

Prostorové rozložení ložisek nerostných surovin těžených artisanální těžbou v oblasti východoafrických velkých jezer

Spatial distribution of mineral deposits extracted by artisanal and small-scale mining in African Great Lakes Region

full text

VILINOVÁ Katarína, DUBCOVÁ Alena

Analýza úmrtnosti na zhubné nádory v regionálnom pohľade Slovenska

Analysis of mortality from cancer in the regional context of Slovakia

full text