Bóna foto Ing. Ján BÓNA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: doktorand
Téma:  
Školiteľ: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD.
Adresa: Oddelenie geoinformatiky
Ústav geografie
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice
Miestnosť:
Telefón: 
Konzultačné hodiny: