RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Pracovné zaradenie: vysokoškolská učiteľka,
odborná asistentka
Adresa:

Oddelenie humánnej a regionálnej geografie
Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Jesenná 5
040 01 Košice

Miestnosť:  221
Telefón: +421-55-234-2255
   
   CURRICULUM VITAE