Študentské pomocné sily

Vážení študenti, do pozornosti dávame blížiaci sa termín na podávanie prihlášok na študentské pomocné sily, a to do 25. 9. 2020 do 12:00.

Témy nájdete v AIS2 a viac informácií na stránke fakulty.

 

Tešíme sa na Váš záujem!

Výučbové priestory počas rekonštrukcie budovy na Jesennej 5

Vážení študenti, v priebehu nasledujúcich mesiacov bude prebiehať rekonštrukcia časti budovy Prírodovedeckej fakulty na Jesennej ulici. Z tohto dôvodu sa časť výučby bude realizovať v náhradných priestoroch vo fakultných budovách na Ul. Dr. Kostilvého a Moyzesovej. Pre lepšiu orientáciu prikladáme plán budov aj s rozpisom miestností.

plan budov miestnosti

Geologická exkurzia 2020

V dňoch 2. – 4. 9. 2020 sa konala geologická exkurzia po známych (aj menej známych) lokalitách východného Slovenska. Študenti 1. ročníka geografie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach navštívili pozoruhodné miesta nielen z geologického hľadiska – situované v centrálnych Západných Karpatoch, bradlovom aj flyšovom pásme. Makroskopicky skúmali najstaršie horniny kryštalinika, mezozoické vápence, paleogénne pieskovce a ílovce, neovulkanity, kaolín či recentný penovec/travertín; zažili ruch a dynamiku aktívnych kameňolomov i pokoj sálajúci z múzea niekdajšej ťažby kamennej soli a soľanky v Solivare. Príjemným osviežením na záver trojdňovej exkurzie bola návšteva Jasovskej jaskyne v Národnom parku Slovenský kras. A výsledok? Posúďte sami...

rudnik

Úspešná konferencia GeoKARTO 2020

V dňoch 10. – 11. septembra 2020 sa na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnila konferencia GeoKARTO 2020. Konferenciu organizuje Kartografická spoločnosť SR v spolupráci s významnými akademickými pracoviskami na Slovensku každé 2 roky. V tomto roku sa organizácie zhostilo naše domovské pracovisko – Ústav geografie.

Konferencie sa zúčastnilo 78 účastníkov prevažne zo Slovenska z 18 pracovísk (8 akademických pracovísk, 6 firiem a 4 štátne a samosprávne organizácie). Počas 13 rokovacích hodín odznelo 36 prednášok rozdelených v 8 tematických sekciách, navyše v posterovej sekcii bolo ďalších 5 prezentácií.

Doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. za organizátorov konferencie na záver poďakoval všetkým účastníkom za solídnu vedeckú úroveň príspevkov a konštruktívnu diskusiu, moderátorom sekcií za precízny časový manažment a riadenie diskusie v sekciách, všetkým účastníkom za disciplinovanosť pri dodržiavaní protiepidemických opatrení, Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach za podporu pri organizovaní konferencie a Výkonnému výboru Kartografickej spoločnosti SR a jej predsedovi Ing. Róbertovi Fencíkovi, PhD. za pomoc pri organizácii konferencie.

V zákulisí sa už počas spoločenského večera diskutovalo o organizovaní ďalšieho ročníka GeoKARTO 2022, ktoré sa s najväčšou pravdepodobnosťou uskutoční na jednom z bratislavských pracovísk.

20200910 090110

IMG 20200910 091244

IMG 20200910 095053

20200910 134102

IMG 20200910 105635

Úvodné sústredenie pre študentov 1. ročníka geografie

V dňoch 2. – 4. septembra 2020 sa pre študentov 1. ročníka geografie na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach uskutočnilo úvodné sústredenie, ktoré sa tento rok konalo v hoteli Javorna v obci Drienica pri Sabinove. Počas úvodného dňa prodekan pre vzdelávanie, doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., oboznámil študentov so základnými informáciami organizácie vysokoškolského štúdia na našej fakulte. Následne predstavili svoju činnosť zástupcovia Študentskej rady PF UPJŠ s nádejou na získanie nových členov do svojej organizácie. Vo večerných hodinách absolvovali študenti besedu o štúdiu s Dr. Kullom a Mgr. Šašak prvákom predstavil webovú stránku a sociálne siete Ústavu geografie (ÚGE), podujatia a spoločenské akcie organizované na pôde UPJŠ. V rámci druhého dňa sústredenia študenti za prajného počasia absolvovali túru na jeden z najvyšších vrcholov pohoria Čergov – Lysú (1068 m n. m). Mgr. Ján Šašak predstavil študentom mapovacie prístroje, ktoré najčastejšie využívame na našom pracovisku. Vo svojej prednáške sa zameral na nové trendy v mapovaní krajiny, uviedol aké metódy mapovania a aké zariadenia sa v súčasnosti používajú a aké dáta nimi možno získať. Úspech mala aj prednáška Dr. Csachovej o zážitkoch z cestovania po pomerne exotickej krajine – Uzbekistan. Počas večerného programu študenti preukázali svoje vedomosti a zručnosti v rôznych aktivitách. Oficiálny program sústredenia uzavrela prednáška Dr. Kullu o realizovaných zahraničných exkurziách, konkrétne v regióne Západný Balkán.

Našim čerstvým prvákom prajeme príjemný zvyšok prázdnin, načerpanie síl k úspešnému štartu v novom prostredí a v neposlednom rade veľa zdaru na našej škole.

SUS1

Beseda o zásadách štúdia na ÚGE s Dr. Kullom

 

SUS2

Za pekného počasia sme podnikli prechádzku na vrchol Lysá (1068 m n. m.) v pohorí Čergov

 

SUS3

Účastníci sústredenia po úspešnom zdolaní vrcholu Lysá

 

SUS4

Východne od vrcholu Lysej sa nachádza zaujímavé miesto, ktoré sme nemohli obísť – Oltár kameň. Ide o pieskovcový blok so zaujímavou doskovitou vrstevnatosťou, ktorý sa počas tektonických procesov dostal nad úroveň okolitého povrchu. Miesto je starobylým pamätníkom histórie, svedectvom kultových zvykov našich predkov a v minulosti bolo útočiskom prenasledovaných pre svoje náboženské presvedčenie. Od roku 2001 na tomto mieste stojí kaplnka.

 

SUS5 

Pozitívnu odozvu medzi začínajúcimi študentmi mala aj prednáška Dr. Csachovej o zážitkoch z cesty po Uzbekistane

 

Contact

Institute of Geography

Faculty of Science

UPJŠ  in Košice

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

see on map

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

 icon-f-upjs256px-Youtube icon.svg

Calendar

September 2020
M T W T F S S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuality

No events
Go to top