Krajina na dotyk počas Noci výskumníkov 2017

Vedu a výskum popularizujúca akcia Noc výskumníkov každoročne priťahuje záujem rôznych vekových kategórií, ale predovšetkým detí v mestách po celej Európe. Tento rok sme sa v košickej Optime predstavili s témou „Krajina na dotyk“ (Tangible Landscape), ktorú sme riešili v rámci inciatívy siete laboratórií GeoForAll pre otvorenú geografiu.

tgis_poster_.jpg

Návštevníci stánku si mohli vyskúšať modelovanie povrchu rôznych typov krajiny a sledovať, ako sa zmení smer a hromadenie tečúcej  vody po svahu, zatopenie dolín, sklon svahu, či jednoduché vrstevnice známe z turistických máp. Takto sme hravou formou predstavili pomerne zložitú problematiku digitálneho modelovania povrchu krajiny a jeho geomorfometrické analýzy, ktorej sa venujeme v rámci riešenia projektu APVV-15-0054 (SEGMENT) v spolupráci s tímom prof. Jozefa Minára z Univerzity Komenského v Bratislave  a projektov VEGA-1/0963/17 a VEGA 1/0474/16.

 flow.jpg

Koncetrácia vodného toku sa prekresľuje v reálnom čase, podľa zmeny povrchu piesku. To je okamžitá geomorfometrická analýza.

veronika_jano.jpg

Jano Šašak s Veronikou Krešňákovou vytvárajú rybníky v kinetickom piesku.

Pre tento účel sme využili technickú aparatúru zostavenú z Kinect snímača pre hernú konzolu Xbox, dátový projektor, kinetický piesok a výkonný stolný počítač. Najdôležitejšou zložkou však bol geografický informačný systém GRASS GIS ako softvér, ktorý v reálnom čase spracovával 3D dáta Kinectom oskenovaného povrchu piesku, vytvoril 3D model povrchu piesku a potom vypočítal  zadané parametre. Dátový projektor ich potom okamžite farebne zobrazil na povrchu piesku.
 schema_tgis.jpg

Schéma Krajiny na dotyk. Obrázok (c) NCSU Centre for Geospatial Analytics.

Technické riešenie sme zostavili podľa návodu od jeho tvorcov z North Carolina State University Centre for Geospatial Analytics, s ktorého členmi spolupracujeme v oblasti vývoja nástrojov pre GRASS GIS. Americký kolektív vedený prof. Helenou Mitášovou vyvinul systém s názvom Tangible Landscape (Krajina na dotyk) a je zostavený na základe dlhodobého vývoja dotykového geografického informačného systému (Tangible GIS), ktorý umožňuje na zmenšenom modeli reálnej krajiny simulovať procesy, ktoré by nastali v prípade zmeny krajiny. Napríklad v prípade zahradenia doliny násypom cesty, alebo pretrhnutia hrádze vodnej nádrže, či šírenia lesného požiaru. Viac informácií v prednáške na Youtube od autorov: Helena Mitasova, Anna Petrasova, Brendan Harmon, Vaclav Petras, Payam Tabrizian, and Ross Meentemeyer, the Tangible Landscape team from NCSU Center for Geospatial Analytics.

 CGA_logo.jpg

Tangible Landscape tak umožňuje veľmi názorným spôsobom „na dotyk“ a okamžite vidieť a komunikovať efekt zmien v krajine stranám z rôzneho prostredia, ktoré sú zainteresovaným v rozhodovacom procese. Pri jednom stole tak právnici, členovia samosprávy, developeri, geografi, architekti, inžinieri, a najmä laická verejnosť môžu lepšie pochopiť dôsledky plánovaných zmien v krajine a argumentovať pre alebo proti ich realizácii.

veronika.jpg

Tieto mladé dámy sa práve rozhodujú kadiaľ viesť cestu v údolí a ako to ovplyvní vodnú eróziu na okolitých poliach.

Našu "Krajinu na dotyk" pod vedením Dr. Jána Kaňuka zostavil Jozef Šupinský a Ján Šašak, ktorí  sú prvými študentmi novootvoreného odboru doktorandského štúdia  "Geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme" na Ústave geografie PF UPJŠ v Košiciach. Nocou výskumníkov deti a ich rodičov v Krajine na dotyk sprevádzali aj Katarína Onačillová (taktiež naša doktorandka), Veronika Krešňáková a doc. Michal Gallay.

Zariadenie vzniklo v rámci vedeckých projektov VEGA 1/0474/16 - Simulácia a dynamická vizualizácia geopriestorových procesov a VEGA 1/0963/17- Dynamika krajiny vo vysokom rozlíšení. Študentom učiteľských kombinácií geografie ale aj jednoodborovej geografie a geoinformatiky umožní naučiť sa prezentovať výsledky geografických analýz touto modernou a pútavou formou.

jaro_intro.jpg

Predpremiéra systému v našom Laboratóriu diaľkového prieskumu Zeme. Jozef Šupinský demoštruje funkčnosť systému riaditeľovi Jarovi Hofierkovi.

Vzhľadom na celodenné „bzučanie“ v našom stánku veríme, že sa nám podarilo vytvoriť atraktívnu prezentáciu modernej košickej geografie a vysvetliť deťom, študentom stredných škôl ako aj širokej verejnosti, že moderné geografické vzdelanie má význam pri spravovaní krajiny a pochopení procesov v nej.

Podľa našich vedomostí je predstavený systém na Slovensku unikátny, a vo svete ich je využívaných iba niekoľko. Existujú rôzne podobné vane s pieskom avšak tieto neposkytujú také široké a komplexné možnosti geografických analýz, ktoré možno aplikovať aj na modeloch reálnej krajiny. Práve smerom modelovania reálnej krajiny sa budeme uberať do budúcej Noci výskumníkov a pripravíme ešte pútavejšie analýzy.

deti_1.jpg
Deti sa vedy potrebujú dotknúť.

stredoskolacky_1.jpg

Zaujatým stredoškoláčkam tvary reliéfu na dotyk vysvetľuje ich ešte zaujatejšia pani profesorka.

korzar.jpg

Aj mladšie slečny uvažujú o orientácii svahov terénu vzhľadom na svetové strany. (c) foto Korzár, Judita Čermáková.

korzar_2.jpg

Návštevnosť Noci výskumníkov bola v Optime veľmi intenzívna v priebehu celého dňa až do večerných hodín. (c) foto Korzár, Judita Čermáková.