Názov: Exkurzia z fyzickej geografie 2000
Kedy: 1.7.- 5.7. (RŠ), 1.7.- 8.7. (M-G, F-G)
Vedúci: Hochmuth
Trasa:

mobilná časť - spoločná  trasa a témy:
1.7.– odchod z Košíc – Jesenná ul. o 08,30. Kotliny a pohoria flyšového pásma (Čergov, Levočské vrchy – Popradská kotlina – nocľah v tatranskej oblasti (Podspády)
2.7.- Vysokohorský a  glaciálny reliéf Vysokých a Belanských Tatier, tatranské jazerá, klíma (návšteva met. staníc) – nocľah v Lipt. Jáne
3.7.– Stredohorský reliéf zlomovo – vrásových štruktúr v jadrových pohoriach CZK (Chočské vrchy, Nízke Tatry) – nocľah v okolí Brezna
4.7.– Vulkanický reliéf Slovenského stredohoria (Poľana) , Cerová vrchovina – nocľah v okolí Lučenca
5.7. – Kotlinový reliéf intravulkanickej brázdy, krasový reliéf Slovenského krasu. Návrat  študentov RŠ do Košíc

stacionárna časť – ubytovanie v DP PF UPJŠ v Rožňave
6.7. – geomorfologické mapovanie na príklade reliéfu Volovských vrchov
7.7.- geomorfologické mapovanie v krase na príklade Plešoveckej resp. Silickej planiny
8.7. –geomoroflogické mapovanie na príkalde erózno – tektovickej brázdy v doline Čremošnej