Zahraničná exkurzia 2018:
Ukrajina - Moldavsko - Rumunsko

SPRÁVA ZO ZAHRANIČNEJ EXKURZIE 2018

EXKURZNÝ SPRIEVODCA

INFORMÁCIE A POKYNY PRED ODCHODOM

Predbežné informácie

trasa2018