Charakteristika výskumného zamerania

  • tvorba 3D solárneho modelu mesta Košíc 
  • 3D modelovanie 

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
     
   
Ukončené projekty