Medzinárodné geografické kolokvium Danišovce

Konferencia v Danišovciach je tradičným odborným podujatím, ktoré organizuje Ústav geografie každé dva až tri roky. Podujatie poskytuje možnosť zdieľať, prezentovať a diskutovať vedecký výskum geografov zo Slovenska a susedných krajín. Preferovanými jazykmi sú: slovenčina, čeština, poľština a angličtina. Tradične sa podujatie organizuje v Učebno-výcvikovom zariadení Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Danišovciach na Spiši, približne 70 km severozápadne od Košíc.

V dňoch 24. – 26. 10. 2018 sa táto konferencia uskutoční už po ôsmy raz a tentokrát sa ponesie v duchu 20. výročia založenia Ústavu Geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Bližšie informácie nájdete v obežníku. Prihlasovanie sa uskutočňuje pomocou registračného formulára.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Termín prihlasovania na aktívnu účasť a zaslanie abstraktov je predĺžený do 23. 9. 2018.

obeznik1

obeznik2.

 

7. medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach 2015

6. medzinárodné geografické kolokvium v Danišovciach 2012