Konferencia je organizovaná každé dva roky Kartografickou spoločnosťou SR v spolupráci s významnými akademickými inštitúciami a je zameraná na aktuálne otázky a trendy z oblasti kartografie, geoinformatiky, geodézie a geografie a ich aplikačnej praxi. V roku 2020 sa konferencia GeoKARTO 2020 bude organizovať v Košiciach v spolupráci s Ústavom geografie, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiach.

Konferencia GeoKARTO 2020

Zborník abstraktov a obálka zborníka abstraktov

Program konferencie s prezentáciami

Miesto konania:
Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 54 Košice

 plan geokarto2020

Termín konania:
10. – 11. 9. 2020

Dôležité termíny:

 31.05.2020 03.07.2020 predĺžený termín pre prihlásenie abstraktov
30.06.2020 10.07.2020 - Vyrozumenie o prijatí abstraktov
31.08.2020 - Prihlásenie sa na pasívnu účasť
31.08.2020 - Úhrada konferenčného poplatku bezhotovostným prevodom
30.09.2020 - Zaslanie článkov do Kartografických listov
31.10.2020 - Zaslanie článkov do Geographia Cassoviensis

Tematické okruhy:
1.    Metavedné a organizačné otázky kartografie, geoinformatiky a geodézie
2.    Mapovanie a zber dát pre GIS
3.    Geovizualizácia a publikovanie máp na internete
4.    Tvorba, vydávanie, používanie máp a atlasov, historické mapy
5.    Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
6.    Geopriestorové analýzy a modelovanie
7.    Webové a mobilné aplikácie
8.    Dátové štandardy, infraštruktúra, metadáta, geodatabázy
9.    Informačné systémy o území a kataster
10.  Open-source GIS a otvorený digitálny obsah
11.  Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 

Odborní garanti:
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. (PF UPJŠ Košice)
doc. Mgr. Michal Gallay, PhD. (PF UPJŠ  Košice)
doc. RNDr. Ján Feranec, DrSc. (GgÚ SAV Bratislava)
doc. RNDr. Dagmar Kusendová, CSc. (PriF UK Bratislava)
prof. Ing.  Ján Tuček, PhD. (LF TU Zvolen)

Organizačný výbor:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Marián Kulla, PhD. (PF UPJŠ)
Mgr. Ladislav Novotný, PhD. (PF UPJŠ)
doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD. (SvF STU Bratislava)
Ing. Róbert Fencík, PhD. (SvF STU Bratislava)
RNDr. Monika Kopecká, PhD. (GgÚ SAV Bratislava)

Publikovanie príspevkov:
Všetci autori sa môžu zúčastniť konferencie formou abstraktu v rozsahu minimálne 250 slov, ktorý bude publikovaný v tlačenom zborníku abstraktov. Odborní garanti konferencie odporučia vybrané príspevky na publikovanie vo vedeckom časopise Geographia Cassoviensis (WoS ESCI a Scopus) a v recenzovanom časopise Kartografické listy.
 
Možnosti prezentácie: prednáška  alebo poster

Registračný formulár pre prednášajúcich

Registračný formulár pre poslucháčov

Cirkulár o konferencii:
1. cirkulár
2.cirkulár

Program konferencie: (podrobný program konferencie)

10. 9. 2020 – štvrtok

07:30 – 12:00     registrácia
09:00 – 10:00     otvorenie konferencie úvodný blok prednášok
10:00 – 10:30     prestávka
10:30 – 12:00     Sekcia: Geopriestorové analýzy a modelovanie
12:00 – 13:00     prestávka
13:00 – 14:30     Sekcia: Tvorba, vydávanie,  používanie máp a atlasov, historické mapy
14:30 – 15:00     prestávka
15:00 – 16:30     Sekcia: Mapovanie a zber dát pre GIS
16:30 – 17:00     prestávka
17:00 – 18:30     Sekcia: Open source GIS, tvorba geodát a publikovanie na internete

19:30      spoločenský večer


POSTEROVÁ sekcia: 14:00 – 17:00 

11. 9. 2020 – piatok

08:30 – 10:30     Sekcia: Diaľkový prieskum Zeme a spracovanie obrazu
10:30 – 11:00     prestávka
11:00 – 12:30     Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 1
12:30 – 13:30     prestávka
13:30 – 15:00     Sekcia: Segmentácia DMR a geovedné aplikácie 2
15:00 – 15:30     ukončenie konferencie
16:00 – 17:30     prehliadka mesta
                         (podľa záujmu)

 Organizačné pokyny

 1. ÚČASTNÍCKY POPLATOK
Výška účastníckeho poplatku na konferenciu:

 POPLATKY do 31. 8. 2020  na mieste 
člen KS SR  80 EUR 90 EUR
autor príspevku
(iba jeden z kolektívu autorov)
80 EUR 90 EUR 
 nečlen KS SR 90 EUR  100 EUR
čestní členovia KS SR 10 EUR 10 EUR
študenti 1. a 2. stupňa VŠ
(bez servisu)
0 EUR 0 EUR

 V účastníckom poplatku konferencie je zahrnuté:
   - náklady na organizovanie konferencie
   - občerstvenie počas rokovania
   - zborník abstraktov
   - obed 10.9.2020 a 11.9.2020
   - spoločenský večer 10.9.2020

V účastníckom poplatku nie je zahrnuté:
- doprava
- ubytovanie

2. PLATBY:
- bezhotovostným prevodom, poukázaním platby na číslo účtu vedeného vo Fio banka, a.s., Dunajská 1, 811 08 Bratislava:
- Názov účtu: Kartografická spoločnosť SR
                        Radlinského 11, 813 68 Bratislava
- IBAN: SK95 8330 0000 0026 0163 1018
- BIC: FIOZSKBAXXX
- variabilný symbol 202022
- doplňujúci údaj: PRIEZVISKO účastníka
- PLATBY z ČR na Slovensko zasielať na účet: 2601631018/2010

- pri registrácii v hotovosti
- nie sme platcami DPH

3. UBYTOVANIE:
Účastníci konferencie si ubytovanie zabezpečujú individuálne.

Možnosti ubytovania (orientačné ceny za osobu a noc):
- Študentský domov UPJŠ, Medická 2 – 15 EUR
- Hotel TeleDom 3* – 40 EUR
- Hotel Aréna – 45 EUR
- Penzión Hradbová – 60 EUR

Partner konferencie

3GON SLOVAKIA vertical pos  3Dexpert 

Mediálny partner konferencie

AMAVET klub č. 962

logo-amavet962-obdlznik-200px-96dpi-netransparentne

KONTAKTNÁ ADRESA

V prípade otázok ohľadom prihlášky a zasielanie abstraktov kontaktujte:
doc. RNDr. Ján Kaňuk, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
V prípade otázok ohľadom účastníckych poplatkov:
Ing. Róbert Fencík, PhD., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Telefón:    +421-2-32888325
V prípade otázok ohľadom organizačných záležitostí:
Ústav geografie, PF UPJŠ, Jesenná 5, 04001 Košice
Telefón:    +421-55-2342590
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.