Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: Ing. Katarína Bónová, PhD.

 Plánované v roku 2020

 Dátum

Téma prednášky

Prednášajúci

 13.5.2020  Oznámime

Jiří Horák

 08.4.2020    

Geografia v projekte IT Akadémia             

Stela Csachová, Ján Kaňuk, Veronika Ondová   

 

01.4.2020                            

Hodnotenie kvality LiDAR-ových dát získaných z UAS Scout b-1-100 a jeho potenciál pri výskume krajiny

Ján Kaňuk                      

 04.3.2020                                            

Priestorové interakcie a ich konceptualizácia, alebo  vektorové dáta a čo s nimi?                                                                                                                       

Marián Halás