Menu

Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 Plánované v roku 2018

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
 25.4.2018 Gentrifikace vnitřních měst postsocialistické Evropy  Jan KUBEŠ

 

 Dátum Téma prednášky Prednášajúci

26.03.2018

Ako učiť geografiu nie zemepis

Peter Farárik

4.03.2018

Geovisualization based upon KML coding

Marianna Zichar

07.03.2018

Zmeny recentnej sedimentácia v pozdĺžnom profile hodnotených tokov

Dušan Barabas

 29.11.2017

Understanding the morphological changes in postsocialistic cities using 3-D virtual models. Case study Košice

Adam Gorka

 06.12.2017

Poľnohospodárske bioplynové stanice v strednej Európe – vývoj, súčasný stav a priestorové rozmiestnenie

Marián Kulla

 08.11.2017

 3D modelovanie povrchov krasovej krajiny pomocou masívnych geodát

Ján Kaňuk

 27.09.2017

Chemické zloženie krasových vôd ako nástroj   k pochopeniu denudácie krasového reliéfu

Alena Gessert

05.04.2017

Application of terrestrial laser scanning for precision agriculture (biomass estimation with plant height)

Geomorphological mapping with terrestrial laser scanning and uav-based imaging

Nora Tilly

 28.03.2017  Letecká doprava vo svete

Stanislav Kraft

Marián Halás

22.03.2017

 Lidé v Antarktide a česká polární stanice J. G. Mendela  Pavel Prošek

22.03.2017

Přírodní poměry Antarktidy se zaměřením na prostor české polární stanice J. G. Mendela Pavel Prošek

15.03.2017

Predstavenie zámeru štipendijného pobytu na UPJŠ s názvom "Revitalization of urban spaces in Slovakia and Ukraine" Marya Kret

15.03.2017

Predstavenie zámeru štipendijného pobytu na UPJŠ s názvom Industrial zones in Slovakia Andri Stephanyshyn
 01.03.2017 Experimentálne krasové povodia Zhaidi a Maocun v južnej Číne  Zdenko Hochmuth
 15.02.2017 Rurálne a urbánne regióny Slovenska  Janetta Nestorová Dická

 

Dátum

Téma prednášky Prednášajúci
21.01.2015 Mestsko-vidiecka klasifikácia založená na populačnom rezidenčnom gride Pavol Hurbánek
05.11.2014 Geopriestorové riešenia firmy T-Kartor group Jarmil Vyčítal
29.10.2014 Volebná geografia vo svete a na Slovensku Tibor Madleňák
15.10.2014 Monitoring bioty ako súčasť hodnotenia vplyvu VD Gabčíkovo na prírodné prostredie Igor Matečný
 9.10.2014 Využitie bezpilotných lietajúcich prostriedkov a blizkej fotogrametrie v geografickom výskume Ján Sládek, Miloš Rusnák
 17.09.2014 3D geodetický zber dát a ich analýza pre geoinformačné aplikácie Vladimír Sedlák
04.06.2014 Ako publikovať v karentovaných časopisoch? Jaroslav Hofierka
 07.05.2014 Bioplynové stanice – nový fenomén vo vidieckom priestore Slovenska Marián Kulla
02.04.2014 Internet GIS - súčasné trendy, konceptuálne a technologické aspekty, praktické aplikačné využitie Peter Pavličko
13.03.2014 The mental perception of our geographical position in Europe: What do we think about the geographical concepts of Carpathian Basin, Danube-Basin, Pannonian Basin, Central Europe? Tamás Hárdi
12.03.2014 Zarovnané povrchy a geochemické procesy na Slovensku Ján Košťálik
05.02.2014 Vysokoškolské vzdelanie - súčasné i perspektívne trendy Janetta Nestorová-Dická
15.01.2014 Geografický výskum lokálnych samospráv, geoným a didaktická podpora geografie ako vyučovacieho predmetu – retrospektívne a perspektívne oblasti výskumu Stela Csachová

  

Dátum Téma prednášky Prednášajúci
12.12.2012 Dynamika formovania sa akumulačných foriem v pozdĺžnom profile tokov Udava a Bačkovský potok Dušan Barabas

07.11.2012

Modelovanie geografických javov v geoinformatike Jaroslav Hofierka

  

Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

máj 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top