Na Ústave geografie organizujeme v priebehu akademického roka sériu pravidelných vedeckých seminárov, v rámci ktorých vedeckí pracovníci ústavu alebo pozvaní hostia môžu predstaviť a diskutovať výsledky svojho výskumu. Prednáška môže byť prezentovaná v ľubovoľnom jazyku, avšak pre čo najlepšie pochopenie, preferujeme slovenčinu, češtinu, poľštinu, alebo angličtinu. Semináre sú verejné a trvajú približne 60 minút vrátane diskusie.

Zodpovedný pracovník: doc. Mgr. Michal Gallay, PhD.

 Plánované v roku 2020

 Dátum

 Téma prednášky

 Prednášajúci

13.5.2020  Oznámime

Jiří Horák

18.3.2020 Geografia v projekte IT Akadémia

Stela Csachová

Ján Kaňuk

Veronika Ondová

4.3.2020 Oznámime

Marián Halás