IMG_4789a.jpg

Vedúci laboratória: doc. Mgr. Michal GALLAY, PhD. 

 
 Technologické vybavenie
 • bezpilotný vrtuľník Aeroscout Scout B1-100 s
  kontrolným systémom;
 • DJI MATRICE 210 multispektrálnou kamerou Parrot Sequoia
 • DJI PHANTOM 4 Mulitspectral
 • DJI Mavic 2 Dual Enterprise s integrovaným trojosím gimbalom a termálnou kamerou
 • DJI Mavic 2 Pro s integrovaným trojosím gimbalom a UHD kamerou
 • DJI PHANTOM 4 Pro s integrovaným trojosím gimbalom a UHD kamerou
 • Zenmuse X4s
 • Zenmuse X7 s objektívmi DL-S 16mm, 24 mm, 35 mm a 50 mm
 • pozemný laserový skener VZ-1000 od firmy Riegl s integrovaným fotoaparátom NIKON D-700;
 • pozemný laserový skener FARO Focus 3D od firmy FARO s integrovaným fotoaparátom.
 • digitálna fotogrametrická pracovná stanica systému PHOTOMOD v5.2 od spoločnosti RACURS pre spracovanie digitálnych leteckých a satelitných snímok, tvorbu 3D modelov krajiny a ortofotosnímok;
 • ploter HP DesignJet Z2100 Photo.
Softvérové licencie
 • 1 licencia softvéru RiPROCESS
 • 1 licencia softvéru RiAQUIRE ALS
 • 11 linecncií softvéru RiSCAN Pro
 • 1 licencia softvéru RT Post-Process
 • 1 licencia softvéru ALMI
 • 1 licencia softvéru SDCView
 • 1 licencia softvéru NAVConfig
 • 1 licencia softvéru ENVI
 • 1 licencia softvéru CaligeoPro od spoločnosti SPECIM
 • 1 licencia softvéru WePilot3000
 • 3 licencie softvéru Agisoft Photoscan 1.1.6 Professional Edition
 • 1 licencia softvéru PHOTOMOD v5.2 od spoločnosti RACURS

Geopriestorové údaje

 • letecké meračské snímky z viacerých oblastí Slovenska (najmä zo Slovenského krasu, mesta Košíc a jeho širšieho okolia) v pravých farbách a CIR
 • dáta z leteckého laserového skenovania z oblasti Slovenského krasu
scout_b-1-100.jpg
Bezpilotný systém Scout B1-100 s laserovým skenerom a hyperspektrálnou kamerou.
 
 Obrázok preukazuje úroveň geometrickej presnosti a hustoty 3D mapovania našim laserovým skenerom na detaile priečneho profilu železničného násypu a koľajiska na ňom.
 

 DSM_silica.jpg

Údaje z laserového skenovania možno použiť pre tvrobu digitálneho modelu povrchu krajinnej pokrývky. Ukážka pre obec Silica v Slovenskom krase z dát získaných v rámci projektu SPATIAL3D.

 

hyperspec_NIR_level_of_detail.jpg

Pohľad na obrázku poukazuje na vysoké priestorové rozlíšenie záznamu zhotoveného našou hyperpektrálnou kamerou. Obrázok je kombináciou 3 úzkych spektrálnych pásiem v infračervenej časti spektra. Záznam sme vyhotovili celkovo v 92 spektrálnych pásmach od 400-1000 nm, avšak ich maximálny možný počet je až 368. Presnejšie a detailnejšie môže teda skúmať vlastnosti krajinnej pokrývky.

 

landsat8_teplota_vKE.jpg

Satelitné dáta využívame pre výskum rozsiahlych oblastí. Obrázok ukazuje teplotu zemského povrchu vypočítanú na základe snímok družice LANDSAT8. Podiel zelene v meste výrazne ovplyvňuje teplotu prostredia.