Ústav geografie má v súčasnosti rozvinutú partnerskú spoluprácu s viacerými inštitúciami a orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj súkromnými firmami. Cieľom tejto spolupráce je odborná spolupráca v rámci projektov výskumu a vývoja, ako aj podpora rozvoja vzelávania študentov v praktickej rovine.

V súčasnosti je oficiálna zmluvná spolupráca s týmito subjektmi:

gista1 

GISTA s.r.o

Hlavná 133
080 01 Prešov

 photomap1

PHOTOMAP, s.r.o.

Poludníková 3/1453
040 12 Košice

 kosice-zapad1

Miestny Úrad Košice-Západ

Tr. SNP 39
040 11 Košice

http://www.surveye.sk/style/surveye.png

SURVEYE, s. r. o.

Kapitulská 12
974 01 Banská Bystrica

logo-hrdlicka Slovakia-01

HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o.

Moyzesova 46
040 01 Košice

Logo stredne

CIVITA CENTER o. z.

Ružindolská 4,
917 01 Trnava