Vedúci oddelenia: Mgr. Ladislav NOVOTNÝ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2353
     
Pracovníci:    
  RNDr. Stela CSACHOVÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2255
    Mgr. Marián KULLA, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2563
   dicka RNDr. Janetta NESTOROVÁ-DICKÁ, PhD.
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421-55-234-2255
     

Riešené projekty:

Obdobie Číslo a názov projektu Zodpovedný riešiteľ a spoluriešitelia za ÚGE
2017-19 VEGA 1/0395/17: Centripetálne a centrifugálne procesy v transformácii regionálneho systému Slovenska

Mgr. Ladislav Novotný, PhD.

prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD., RNDr. Janetta Nestorová-Dická, PhD., RNDr. Stela Csachová, PhD., Mgr. Loránt Pregi

2012-14 VEGA č. 1/1247/12: Socioekonomicky a kultúrne podexponovaná rurálna krajina ako fenomén aktivizácie pre humánnu geografiu prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.;
Mgr. Marián Kulla, PhD.; RNDr. Janetta Nestorová-Dická; RNDr. Stela Csachová, PhD.; RNDr. Katarína Kozáková, PhD.; Mgr. Ladislav Novotný, PhD.
     

Oddelenia humánnej a regionálnej geografie zabezpečuje tieto predmety:

  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - medziodborové štúdium
Bakalársky
stupeň
Úvod do geografie
Úvod do regionálnej geografie
Demogeografia a demografia
Geografia priemyslu a dopravy
Geografia sídel
Územné plánovanie a rozvoj
Geografia cestovného ruchu a zahraničného obchodu
Geografia poľnohospodárstva
Regionálna geografia Európy (humánna geografia)
Humánna geografia Slovenskej republiky
Geografia malého regiónu
Exkurzia z humánnej geografie
Kultúrna geografia
Základy regionálnej geografie sveta
Populačný vývoj sveta
Medicínska geografia
Politická mapa sveta
Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Úvod do geografie
Geografia obyvateľstva a sídel
Humánna geografia (výrobná sféra)
Humánna geografia (nevýrobná sféra)
Mapovací kurz z humánnej geografie
Regionálna geografia Slovenska (humánna geografia)
Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
Exkurzia z humánnej geografie
Populačný vývoj Slovenska
Rurálna geografia
Základy verejnej správy
  Štúdijný program
Geografia (jednoodborové štúdium)
Štúdijný program
Geografia - učiteľské štúdium
Magisterský
stupeň
Prognostika a prognózovanie
Komparatívna geografia regiónov Slovenska
Miestna krajina a mikroregión
Základy verejnej správy
Problémy transformácie hospodárstva Slovenska
Rurálna geografia
Sociálna geografia
Vybrané formy cestovného ruchu v regiónoch Slovenska
Populačný vývoj Slovenska
Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
Geografické systémy nevýrobných aktivít
Komplexná socioekonomická regionalizácia
Geografia Českej republiky
Geografia mesta
Globalizácia, svetové integračné trendy
Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Regionálna geografia Ázie
Regionálna geografia Európy
Regionálna geografia Ameriky
Geografia Českej republiky
Kultúrna geografia
Regionálna geografia Afriky a Austrálie
Geografia mesta
Politická geografia a geopolitika
Geografické systémy nevýrobných aktivít
Komplexná socioekonomická regionalizácia
Medicínska geografia
Politická mapa sveta
Populačný vývoj sveta
Geografické poznávanie krajín Vyšehrádskej štvorky
Didaktika geografie
Seminár z didaktiky geografie
Nové trendy vo vyučovaní geografie