Menu
stav k 20.09.2015  
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 7
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 2
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 5
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 2
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 3
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 2
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1

C E L K O M
29
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 8
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 20

C E L K O M
28
 • BÓNOVÁ, K., BÓNA, J., KOVÁČIK, M., MIKUŠ, T. (2017). Heavy minerals and exotic pebbles from the Eocene flysch deposits of the Magura Nappe (Outer Western Carpathians, Eastern Slovakia): their composition and implications on the provenance. Turkish Journal of Earth Sciences. (accepted manuscript) (PDF)
 • BÓNOVÁ, K., BÓNA, J., KOVÁČIK, M., LAURINC, D. (2016). Heavy minerals from sedimentary rocks of the Malcov Formation and their palaeogeographic implications for evolution of the Magura Basin (Western Carpathians, Slovakia) during the Late Eocene – Late Oligocene. Geological Quarterly, 60 (3), doi:10.7306/gq.1285., (in press) (PDF)
 • BÓNOVÁ, K., BELLA, P., BÓNA, J., SPIŠIAK, J., KOVÁČIK, M., KOVÁČIK, M., PETRO, Ľ., 2014: Heavy minerals in sediments from the Mošnica cave: implications for the Pre-Quaternary evolution of the middle-mountain allogenic karst in the Nízke Tatry Mts., Slovakia. Acta Carsologica, 43 (2–3), pp. 297–317.
 • BÓNOVÁ, K., BELLA, P., KOVÁČIK, M., BÓNA, J., PETRO, Ľ., KOLLÁROVÁ, V., KOVANIČOVÁ, Ľ., 2014: Alochtónne jemnozrnné sedimenty a ich vzťah ku genéze Liskovskej jaskyne (Chočské podhorie, severné Slovensko). Acta Geologica Slovaca, 6, 2, pp. 145-158.

 • BÓNOVÁ, K., BROSKA, I., PETRÍK, I., 2010: Biotite from Čierna hora Mountains granitoids (Western Carpathians, Slovakia) and estimation of water contents in granitoid melts. Geol. Carpath., 61, 1, 3-17, doi: 10.2478/v 10096-009-0040-1.
 • BÓNOVÁ, K., BROSKA, I., JACKO, S., 2005: Two types of leucogranites from the Branisko Mts.: geotectonic implications. Acta Mineralogica-Petrographica, 46, 53-61, ISSN 0365-8066.
 • BÓNOVÁ, K., BAČÍK, P., BÓNA, J., 2012: Hexahydrit a ranciéit z holocénnych travertínov a penovcov vo Vyšných Ružbachoch (Spišská Magura, severné Slovensko). Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 20,1, 94-100. ISSN 1211-0329.
 • BÓNOVÁ, K., JACKO, S., BROSKA, I., SIMAN, P., 2005: Príspevok ku geochémii a geochronológii leukogranitov Braniska. Mineralia Slovaca, 37, 3, 349–350, ISSN 0369-2086.
 • BÓNOVÁ, K., 2005: Mineralógia, petrológia a P-T podmienky kryštalizácie andezitových telies Maliniak a Lysá stráž formácie Lysá stráž – Oblík, východné Slovensko. Mineralia Slovaca, 37, 4, 503–512, ISSN 0369-2086.
 • ŽEC, B., BÓNOVÁ, K., KOŠUTH, M., ĎUĎA, R., 2005: Nové výsledky zo štúdia andezitových telies formácie Lysá stráž – Oblík. Mineralia Slovaca, 37, 3, ISSN 0369-2086.
 • BÓNOVÁ, K., HOCHMUTH, Z., DERCO, J., 2008: Predbežné výsledky mineralogického štúdia fluviálnych sedimentov v jaskyni Skalistý potok (Slovenský kras). Slovenský kras - Acta Carsologica Slovaca, 46, 2, 21-30.
 • BÓNOVÁ, K., DERCO, J., HOCHMUTH, Z., 2008: Mineralogické štúdium sedimentov jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras). Geographia Cassoviensis II, 13-18.
 • BÓNOVÁ, K., BAČÍK, P., DERCO, J., 2009: Pyroluzit a ranciéit z jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras, východné Slovensko). Mineralia Slovaca, 41, 511

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top