Menu
 • CSACHOVÁ, S. 2016: Taxonómia učebných úloh vo vyučovaní geografie. Geografia, roč. 24, 1, s. 9-14
 • NOVOTNÝ, L., CSACHOVÁ, S., KULLA, M., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., PREGI, L. 2016: Development Trajectories of Small Towns in East Slovakia. European Countryside, 4, 373-394. SCOPUS
 • CSACHOVÁ, S. 2016: Nepresnosti v tvorbe testových úloh z geografie. Geografia Cassoviensis, X, 2, s. 122-130.
 • CSACHOVÁ, S., 2016: The inner boundary reform in Košice - the most fragmented city in Slovakia. Geographica Pannonica, 3, 152-160. SCOPUS
 • CSACHOVÁ, S., 2016: Nepresnosti v tvorbe otázok v teste z geografie. Abstrakt z konferencie Výchova a vzdelávanie 2016. Pedagóg a jeho perspektívy v kontexte súčasnej edukačnej praxe. 77-78.
 • CSACHOVÁ, S., 2016: Konsolidácia mestských častí v meste Košice – teoretické východiská a postoje verejných aktérov. Acta Politologica, 8,1, 69-85. Dostupné na http://acpo.cz/
 • CSACHOVÁ, S., KREŠŇÁKOVÁ, V., 2015: Náučný chodník na Sídlisku KVP v Košiciach a jeho využitie vo vyučovaní geografie. Geografia, 1, s. 23-29
 • KOVÁCS, Z., CSACHOVÁ, S., FERENC, M., HRUŠKA, V., KONOPSKI, M. 2015. Development policies on rural peripheral areas in Visegrad Contries: a comparative policy analysis. In: Studia Obszarów Wiejskich. Warszawa: Institut geografii i przestrzennego zagospodarowania PAN, vol. 39, p. 77-101.

 • CSACHOVÁ, S. 2014: The city of Košice on the crossroad of the administrative structure reform. Zborník abstraktov konferencie Geografie v srdci Evropy. Praha: Univerzita Karlova, s. 160. Dostupné na http://www.cgs-sgs2014.cz/dokumenty-ke-stazeni/ 
 • CSACHOVÁ, S., 2013: Territorial fragmentaion as an Obstacle to Territorial Consolistion Reform. In: Iancu Diana – Camelia (ed.): Local reforms in transition democracies Institutul European Publishing House, Romania (pp. 145-157), ISBN: 978-973-611-935-4
 • CSACHOVÁ, S. 2012: Slovak Geographical Names and Translation Traps, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis – Geographica, 43, 1, s. 51-60
 • CSACHOVÁ, S., JESENKOVÁ, S., 2012: Postoj učiteľov k zavádzaniu metódy CLIL do vyučovacej praxe - výsledky prieskumu. Didaktika, 1, 2012, s. 22-27, ISSN 1338-2845
 • CSACHOVÁ, S., 2011: Politika jedného dieťaťa v Číne. BIGECHE, 13, s.29-33, ISSN 1335-9940
 • CSACHOVÁ, S., NESTOROVÁ-DICKÁ, J., 2011: The territorial structure of local government in the Slovak Republic, the Czech Republic and the Hungarian Republic – a comparative view. Geografický časopis, 63, 3, 209-225
 • LOVACKÁ, S. 2009: Geografické aspekty komunálnej reformy v Slovenskej republike.Geografia Cassoviensis, 3, 1, 104 s. ISSN 1337-6748 
 • CSACHOVÁ, S., 2010. Small in size – strong in sense. Corvinus Regional Studies, vol. 1, 2-3, pp. 55-65. ISSN 2061-8646  (online). Available at http://crs.uni-corvinus.hu
 • LOVACKÁ,  S. 2008: Introduction to building e-government in Slovakia. In: Bucher, U. – Finka, M. (eds.) The Electronic City, Berliner Wissenschafts-verlag, Berlin, 177–194, ISBN 978-3-8305-1452-7
 • LOVACKÁ, S. 2009: Efektívny rozvoj lokálnych samospráv v Slovenskej republike. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 53, 2009, 107-121.
 • LOVACKÁ, S., LABUNOVÁ, A. 2008: Budúcnosť malých obcí na východnom Slovensku. Geografická revue, 4, 2, Banská Bystrica: FPV, 214–226. ISSN 1336-7072
 • LOVACKÁ, S. 2007: Centrá vybraných zdravotníckych zariadení funkčného mestského regiónu Prešov a ich spádové obvody v mozaike Thiessenových polygónov. Geographia Cassoviensis 1, 117–121. ISSN 1337-6748, ISBN 978-80-7097-700-2
 • LOVACKÁ, S. 2006: Geografické aspekty komunálnej reformy. Teoretické východiská. In: Ištok, R. (ed). Transformácia politicko-priestorových systémov a systémov demokracie v kontexte globalizácie, Prešov: Prešovská univerzita, 2006, 133–175, ISBN 80-8068-500-2.

Kalendár

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top