Menu
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 5
ABB - Štúdie charakteru vedeckej monografie v časopisoch a zborníkoch vydané v domácich vydavateľstvách 1
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 1
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 27
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 14
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 6
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 7
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 10
AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 7
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 10
BAB - Odborné knižné publikácie vydané v domácich vydavateľstvách 3
BBA - Kapitoly v odborných knižných publikáciách vydané v zahraničných vydavateľstvách 1
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 17
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 2
BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...) 3
EDI - Recenzie v časopisoch a zborníkoch 6
EDJ - Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch 2
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 10
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 4

C E L K O M
147
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 11
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 3
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 9
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 113
[6] Recenzie v domácich publikáciách 1

C E L K O M
137
Monografie
 • HOCHMUTH, Z.,2008: Krasové územia a jaskyne Slovenska. Geographia Cassoviensis roč. II, č. 2, Košice, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 2008. 210 s.
 • HOCHMUTH, Z., HUNKA J., SOJÁK M., TERRAY M.,2007: Moldavská jaskyňa v zrkadle dejín, Mestský úrad v Moldave nad Bodvou, 87 s.
 • HOCHMUTH, Z., 2000: Problémy speleologického výskumu podzemných tokov na Slovensku. Slovenská speleologická spoločnosť, Prešov- Košice, 164 s.
 • HOCHMUTH, Z., 1996: Geomorfologické pomery centrálnej časti Revúckej vrchoviny a priľahlých častí Rimavskej kotliny a Slovenského krasu. PdF UPJŠ Prešov, 110 s.
Vedecké práce publikované v ostatných rokoch
 • HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., KAŇUK, J., GALLAY, M., GESSERT, A. (2016). Mapovanie jaskyne Domica pomocou terestrického laserového skenovania, Geografický časopis, prijaté do tlače.
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J., HOFIERKA, J., SEDLÁK, V. (2015): Large-scale and high-resolution 3-D cave mapping by terrestrial laser scanning: a case study of the Domica Cave, Slovakia. International Journal of Speleology. 44(3), 277-291. (PDF)
 • GALLAY, M., KAŇUK, J., HOFIERKA, J., HOCHMUTH, Z., MENEELY, J.(2015): Mapping and geomorphometric analysis of 3-D cave surfaces: a case study of the Domica Cave, Slovakia. In Jasiewicz, J., Zwoliński, Z., Mitasova, H., Hengl, T. (Eds.) Geomorphometry for Geosciences, Poland: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Adam Mickiewicz University in Poznań - Institute of Geoecology and Geoinformation, s. 69-73. (PDF)
 • PETRVALSKÁ, A., HOCHMUTH, Z., 2013: The Skalistý potok Cave in the relationship to the relief on the South Part of Jasovská plateau (Slovak Karst) after 25 years of research. Proceedings, 16 th. International congresof speleology, Brno, Volume 3,  s. 201-205.
 • HOCHMUTH, Z., 2012: Kysacká jaskyňa - zaujímavá krasová lokalita v doline Hornádu. Slovenský kras, Acta carsologica slovaca 50/2, Liptovský Mikuláš, s. 173 - 180.
 • HOCHMUTH, Z., HUTŇAN, D., 2012: Sifóny v "horných častiach" jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras) Speleofórum : setkání speleologů v Moravském krasu  Praha : Česká speleologická společnost. Roč. 31 (2012), s. 94-98.
 • HOCHMUTH, Z., DANKO S., HUTŇAN, D., 2011: Prieskum, topografia a náčrt genézy horných častí jaskyne Skalistý potok. Slovenský kras, Acta Carsologica Slovaca. - ISSN 0560-3137. - Roč. 49, č. 2 (2011) s. 111-122.
 • HOCHMUTH, Z., VADELOVÁ, I. 2010: Výskum kvantitatívnych aspektov povrchovej korózie krasových hornín v Slovenskom raji a Slovenskom krase. Acta Carsologica Slovaca. - ISSN 0560-3137. - Roč. 48, č. 2 (2010) s. 239-250.
 • BÓNOVÁ, K., DERCO, J. & HOCHMUTH, Z. 2009: Výsledky predbežného štúdia autochtónnych minerálov v sedimentoch jaskyne Skalistý potok (Slovenský kras). Nové výsledky geologického výskumu na východnom Slovensku. Geovestník, Mineralia Slovaca, 41, 1, 92-93. ISSN 0369-2086.
 • HOCHMUTH, Z. TOMÁŠIKOVÁ V. 2008: Regionalizácia krasových území Slovenska s využitím GIS na príklade Starohorských vrchov. Geographia Cassoviensis. Roč.2, č. 1 (2008), s. 42-46. ISSN 1337-6748.
 • HOCHMUTH, Z. 2008: Morfológia a genéza freatickej časti Brestovskej jaskyne. Slovenský kras, Acta Carsologica Slovaca. -- ISSN 0560-3137. roč. 46, č. 1 (2008) s. 163-170.
 • BELLA, P. BOSÁK, P. PRUNER, Z. HOCHMUTH, H. HERCMAN 2007: Magnetostratigrafia jaskynných sedimentov a speleogenéza Moldavskej a Jasovskej jaskyne. Slovenský kras (Acta carsologica slovaca), Lipt. Mikuláš, 45, 15-42.
 • HOCHMUTH, Z., TOMÁŠIKOVÁ V, 2007: Návrh geografickej informačnej bázy dát krasových území Slovenska, ČESKÁ GEOGRAFIE V EVROPSKÉM PROSTORU, České Budějovice, 345-352. Vyšlo na CD- ROM
 • KOROĽ, O., MAKARENKO, Ž., HOCHMUTH, Z., 2007: Comparative Analysis of International Turism Development in Ukrajine and Slovakia. Geographia Cassoviensis I, UPJŠ Košice s. 81 - 86.
 • HOCHMUTH, Z., 2007: Kras Medzevskej pahorkatiny ako príklad kotlinového krasu. Geographia Cassoviensis I, UPJŠ Košice s. 49 -54.

 

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top