Menu
stav k 20.09.2015  
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 3
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 14
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 7
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 6
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 3
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 5
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 3
BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 4
BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...) 1
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 5
GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 1
Prehľad ohlasov:  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 4
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 17
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 34

C E L K O M
55
 • CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NOVOTNÝ, L. (2017): The role of policy support in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. Bulletin of Geography, 35(1). In press.
 • MARTINÁT, S., NAVRÁTIL, J., DVOŘÁK, P., KLUSÁČEK, P., KULLA, M., KUNC, J., HAVLÍČEK, M. (2014): The expansion of coal mining in the depression areas - a way to development? In. Human Geographies. Journal of Studies and Research in Human geography. 8.1, 5-15. 
 • KULLA, M., NEDVIĎOVÁ, N. (2014): Hodnotenie zahraničnej návštevnosti mesta Košice v rokoch 2001 - 2012. In: 3. Mezinárodní vědecká konference Cestovní ruch, hotelnictví a lázeňství ve světle vědeckého výzkumu a praxe: sborník recenzovaných příspěvků: 14. - 15. máj 2014, Karviná. Slezská univerzita v Opavě, s. 205-214. 
 • MARTINÁT, S., DVOŘÁK, P., FRANTÁL, B., KLUSÁČEK, P., KUNC, J., KULLA, M., MINTÁLOVÁ, T., NAVRÁTIL, J., VAN DER HORST, D. (2013): Spatial Consequences of Biogas Production and Agricultural Changes in the Czech Republic after EU Accession: Mutual Symbiosis, Coexistence or Parasitism? In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Geographica. roč. 44, č. 2, s. 75-92. 
 • KULLA, M., (2013): Súčasný stav a vývojové trendy v elektrotechnickom priemysle Slovenska. In. Acta geographica Universitatic Comenianae, 57, 1, UK Bratislava, s. 31-49.
 • GLAZER-OPITZ, Z., KULLA, M., SPIŠIAK, P. (2012): Vodné mlyny na Slovensku ako fenomén kultúrneho dedičstva. In: Geografické informácie, 16, 1, UKF Nitra. s. 67-76.
 • HÓGELOVÁ, M., KULLA, M., SPIŠIAK, P. (2012): Zmeny využitia zeme vo vidieckych periférnych mestských častiach Bratislavy. In: Geografické informácie, 16, 1, UKF Nitra. s. 67-76., s. 96-104.
 • NESTOROVÁ-DICKÁ, J., KULLA, M. (2012): Analýza regionálnych podmienok pre podnikanie v Mikroregióne Cirocha. In: Geographia Cassoviensis, roč. VI., č. 1 (2012), s. 115-116. ISSN 1337-6748.
 • KANDRÁČOVÁ, V., KULLA, M.,  (2011): Brewing in Slovakia. In: Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education: 19th International Conference: proceedings: 8. - 9. september 2011, Brno (Česká republika). Masarykova univerzita, ISBN 9788021057999. s. 278-286.
 • KULLA, M. (2011): Kúpeľníctvo na Slovensku - trendy a perspektívy. In: Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji: 2. ročník: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 22. - 24. september 2011, Dudunce. ISBN 9788097027780. s. 117-122.
 • SPIŠIAK, P., KULLA, M. (2011): Kvalita života v zázemí rurálneho priestoru slovenských metropol Bratislava a Košice. In: Kvalita života v podmienkach globalizácie: zborník príspevkov z vedeckej konferencie: 26. - 27. október 2011, Bratislava: Štatistický úrad SR, ISBN 9788081211072. s. 196-209.

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top