Menu
stav k 20.09.2015  
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 2
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 3
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 14
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 7
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 4
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 1
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 2
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 5
BED - Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 4
DAI - Dizertačné a habilitačné práce 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru(bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky, atlasy...) 2

C E L K O M
47
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 4
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 51

C E L K O M
73
  • NESTROROVÁ-DICKÁ, J. 2013: Sociálno-demografické dimenzie postsocialistického mesta Košice. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, 176s.
  • NESTROROVÁ-DICKÁ, J. 2014: Sociálno-demografické dimenzie postsocialistického mesta. Geografický časopis, 66, 1, 49-66pp.
  •  DICKÁ, J. 2006: Suburbanizácia mesta Košice a jeho zázemia. "Geografia v meniacom sa svete", XIV kongress SGS, Geografická revue, r.2, č.2, , Banská Bystrica, 295-309s.
  •  DICKÁ, J. 2007: A városi népesség térszerkezere Európa poszt-szocialista régiójában. Tér és Társadalom. 3 szám. Győr, Borítóterv: Galgóczy György (ISSN 0237-7683) http://www.rkk.hu/TET/2007_3/index.html
  • LOVACKÁ, S., NESTOROVÁ-DICKÁ, J. 2009: Revising Settlement Systems Changes in the V4 Countries in the Period of Postsocoalistic Transformation. EUGEO 2009 Congress. „ Challenges for the European Geography in the 21st century“ second Interantional Congress on the Geography of Europe. Comenius Univerisity in Bratislava, Faculty of Natural Sciences, Mlynská dolina, Bratislava, Slovakia, August 13-16, 2009. pp.B36.
  • MATLOVIČ, R., NESTOROVÁ-DICKÁ, J. 2009: The city of Košice in the context of postsocialist transformation. Quaestiones Geographicae, 28B/2, 2009, 45-56.
  • CSACHOVÁ, S., NESTOROVÁ-DICKÁ, J. 2011: Territorial structure of local government in the Slovak Republik, the Czech Republic and the Hungarian Republic – A comparative view. Geografický časopis,  r. 63 (2011) , č. 3, s. 209-225.
  • NESTOROVÁ-DICKÁ, J. 2011: Transformácia siete predškolských zariadení v Košiciach po roku 1989. Geographia Cassoviensis, r. V., č. 2 (2011), s. 77-92.

 

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top