Menu
stav k 31. 01. 2016  
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1
ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách 3
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
ADM - Vececké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 3
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 11
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 2
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 2
BEE - Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
FAI - Zostavovateľské práce knižného charakteru 1
GHG - Práce zverejnené spôsobom umožňujúcim hromadný prístup 2
GII - Iné, nezaradené publikácie 1

C E L K O M
26
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 1
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 3
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 13
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 18

C E L K O M
35
 • CHODKOWSKA-MISZCZUK, J., KULLA, M., NOVOTNÝ, L. 2017: The role of policy support in agricultural biogas energy production in Visegrad countries. Bulletin of Geography, 35(1). In press.
 • NOVOTNÝ, L. 2016: Urban Development and Migration Processes in the Urban Region of Bratislava from the Post-Socialist Transformation until the Global Economic Crisis. Urban Geography, 37(7), 1009-1029.
 • NOVOTNÝ, L., MAZUR, M., EGEDY, T. 2015: Definition and Delimitation of of Peripheries of Visegrad Countries. In Hruška, V. ed. Postagricultural Rural Space of the Visegrad Countries: Economies, Engerpreneurship and Policies (Studia obszarów miejskich). Warsaw, IGIPZ PAN, 35-48. Dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L., HRUŠKA, V., EGEDY, T., MAZUR, M. 2015: Defining Rural Areas of Visegrad Countries. In Hruška, V. ed. Postagricultural Rural Space of the Visegrad Countries: Economies, Engerpreneurship and Policies (Studia obszarów miejskich). Warsaw, IGIPZ PAN, 21-34. Dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L., KULLA, M. 2014: Migration and Spatial Redistribution of Population in Central European Urban Regions: Case Study of Bratislava and Košice (Slovakia). IGU Regional Conference in Krakow - Book of Abstracts. Dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L. 2014: Procesy priestorovej redistribúcie obyvateľstva a ich vplyv na zmeny štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice. Košice (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika), 136 p.
 • GAZDA, M., NOVOTNÝ, L. 2014: Vývoj základných komponentov pohybu obyvateľstva na Slovensku vo vzťahu k vybraným ekonomickým ukazovateľom. Geographia Cassoviensis, 8, 5-17. Dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L. 2013: Urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Košice v období 1996 - 2010 v kontexte migračných trendov. Suburbanizace.cz [elektronický zdroj], 1-15, dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L. 2013: Changes of migration trends in Bratislava and Košice functional urban regions and their impact to the regional demographic structure changes. Kyiv geographic almanac, 8, 150-155.
 • NOVOTNÝ, L. 2013: Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva v kontexte migrácie vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. Slovenská štatistika a demografia, 23(3), 30-45.
 • NOVOTNÝ, L. 2012: Trendy migracji i rozwój miejskiego regionu funkcjonalnego Bratysława (Migration trends and the urban development in the Bratislava functional urban region). Przestrzeń i forma, 17, 361-374, dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L. 2012: Migrácia a prirodzený pohyb ako komponenty rastu obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice. Geographia Cassoviensis, 4(2), 152-164.
 • NOVOTNÝ, L. 2011: Regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja. Suburbanizace.cz [elektronický zdroj], 1-11, dostupné tu.
 • NOVOTNÝ, L. 2011: Migračné trendy vo funkčnom mestskom regióne Bratislava. Geografická revue, 7, 171-191.
 • NOVOTNÝ, L. 2011: Funkčné mestské regióny najväčších slovenských miest v modeloch urbánneho vývoja. Geographia Cassoviensis, 5(2), 93-102. 

 • NOVOTNÝ, L. 2011: Zmeny národnostnej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Bratislava spôsobené migráciou (1991 – 2001). Forum Statisticum Slovacum, 6, 130-136.

 • NOVOTNÝ, L. 2010: Migračné procesy v migračne úbytkovom funkčnom mestskom regióne: empirický príklad FMR Spišská Nová Ves. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 54, 247-263. 

 • NOVOTNÝ, L., VIGAŠOVÁ, D. 2010: Migračné trendy vo funkčných mestských regiónoch Bratislava a Banská Bystrica. Slovenská štatistika a demografia, 20(3), 125-146.

 • NOVOTNÝ, L. 2010: Urbánny vývoj v najväčších slovenských mestských regiónoch. Geographia Cassoviensis, 4(1), 130-134.

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top