Menu
stav k 20.09.2015  
AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 2
ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách 3
ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch 1
ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch 1
ADE - Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch 5
ADF - Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch 21
ADM - Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
ADN - Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS 1
AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 11
AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 8
AEE - Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 5
AEF - Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 3
AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách 4
AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách 10
AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných vedeckých konferencií 1
AFH - Abstrakty príspevkov z domácich vedeckých konferencií 6
BCB - Učebnice pre stredné a základné školy 2
BCI - Skriptá  a učebné texty 4
BDF - Odborné práce v ostatných domácich časopisoch 1
BEF - Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) 1
GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií 1

C E L K O M
92
Prehľad ohlasov  
[1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 18
[2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS 5
[3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch 32
[4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch 75

C E L K O M
130
  • MÁLIKOVÁ, L., KLOBUČNÍK, M., BAČÍK, V., SPIŠIAK, P. (2015) Economic changes in the borderland of the Visegrad group (V4) countries. Moravian Geographical Reports. 23(2), 26-37. (PDF)
  • BLAŽÍK, T., FALŤAN, V., CHARVÁT, T., MLYNARČÍK, J., SPIŠIAK, P. (2014): Analýza trhu s poľnohospodárskou pôdou na Slovensku na príklade okresov Dunajská Streda a Liptovský Mikuláš v kontexte transformačných procesov po roku 1989. Geografický časopis / Geographical journal, 66(1), 67-85. (PDF)
  • MÁLIKOVÁ, L., SPIŠIAK, P. (2013): Vybrané problémy marginality a periférnosti vidieckych regiónov na Slovensku. Acta Geographica Universitatis Comenianae, 51-70.
  • CHARVÁT, T., SPIŠIAK, P., MÁLIKOVÁ, L. (2013): Analýza využívania operačných programov v období 2007-2012 na úrovni obcí v Prešovskom a Košickom kraji. Geographia Cassoviensis, 7(1), 69-77.
  • GLASER-OPITZ, Z.,  KULLA, M., SPIŠIAK, P. (2012): Vodné mlyny na Slovensku ako fenomén kultúrneho dedičstva. Geografické informácie, 16(1), 67-76.
  • HÓGELOVÁ, B.,  KULLA, M., SPIŠIAK, P. (2012): Zmeny využitia zeme vo vidieckych periférnych mestských častiach Bratislavy. Geografické informácie, 16(1) UKF Nitra, s. 96-104.
  • SPIŠIAK, P. (2012): Human-geographic research in the micro-region of Červený kameň. Geografické informácie, 16(1), 96-104.
  • MÁLIKOVÁ, L., SPIŠIAK, P., (2012): Rural development from the perspective of local actors (case study of Brezno region). MendelNet 2012 : Proceedings of International Ph.D. Students Conference: 21. - 22. november 2012, Mendel University in Brno, 653-661.

Kalendár

február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top