Menu

Výskum pracovníkov na Ústave geografie má tri základné smery: fyzická geografia, humánna a regionálna geografia, geoinformatika

Najdlhšiu tradíciu na Ústave geografie má fyzickogeografický výskum so zameraním na geomorfologický a hydrogeografický výskum s orientáciou na krasový a eolický reliéf pod vedením doc. Hochmutha, prof. Košťálika a Dr. Barabasa. Na tento výskum nadväzuje viacero vedecko-výskumných grantov. Výsledky výskumu sú prezentované vo viacerých publikáciách. Pre podporu výskumných aktivít v tomto smere bolo v organizačnej štruktúre Ústavu geografie zriadené Oddelenie fyzickej geografie.

Na Oddelení humánnej a regionálnej geografie sa dlhodobo koncentrujú výskumné aktivity zamerané na štúdium urbánnych a rurálnych štruktúr a dynamiku obyvateľstva. Tento výskum zastrešuje a jej hlavným koordinátorom je prof. RNDr. Peter Spišiak, CSc.

Oddelenie geoinformatiky, ktoré odborne zastrešuje prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD., sústreďuje svoje výskumné aktivity na problematiku zberu a spracovania priestorových údajov pomocou laserového skenovania, optimalizáciu tvorby digitálneho modelu reliéfu a 3D GIS.


Kontakt

Ústav geografie

Prírodovedecká fakulta

UPJŠ  v Košiciach

Jesenná 5

040 01 Košice

48°43'43.57"S

21°14'53.80"V

na mape

 

tel.: +421-55-2342590

fax. +421-55-6222124

email: ug@upjs.sk

skupina Geografia, UPJŠ KE256px-Youtube icon.svginstagram

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top