Vynikajúcou príležitosťou zvyšovania pridanej hodnoty absolventa je možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných univerzitách v Nemecku, Španielsku, Grécku, Turecku, Poľsku, Česku v rámci programu Erasmus+.

ERASMUS koordinátorka na Ústave geografie: RNDr. Stela Csachová, PhD.

Bližšie informácie nájdete na stránke Prírodovedeckej fakulty.