Charakteristika výskumného zamerania

  • zber priestorových 3D údajov, ich spracovanie a vizualizácia pomocou GIS
  • modelovanie a kartografická interpretácia priestorových procesov

 

Súčasne prebiehajúce projekty
Obdobie Číslo a názov projektu úloha
2016-18 SURGE: Simulating the cooling effect of urban greenery based on solar radiation modelling and a new generation of ESA sensors (kontrakt s Európskou vesmírnou agentúrou)  
2013-17 APVV-0176-12: Nové metódy priestorového modelovania pomocou laserového skenovania a 3D GIS-u (SPATIAL3D) študentská
pomocná
vedecká
sila
Ukončené projekty