BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Úvod do geografie
  • Seminár k bakalárskej práci

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Priestorové analýzy a modelovanie
  • Informačné systémy o území
  • Diplomový seminár

DOKTORANDSKÝ STUPEŇ - (PhD.)

  • Teória a metodológia geoinformatiky
  • Programovanie pre GIS
  • Základy vedeckej práce a etiky

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Ján Molnár (2014, Mgr.) - Vplyv geografických faktorov na výrobu elektrickej energie z fotovoltickej elekrárne v zastavanom území mesta Košice
 Viktória Štefková (2015, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie pre termálnej aplikácie v zastavanom území a v suburbánnej zóne Košíc
Terézia Dutková (2016, Bc.) - Potenciál využívania slnečnej energie v zastavanom území
Andrej Velebír (2016, Bc.) - Tvorba a aplikácie virtuálnych 3D modelov miest
Peter Murín (2016, Bc.) - Možnosti využitia geopriestorových technológií pri správe obce alebo regiónu
Monika Makarová (2016, Bc.) - GIS mesta Prešov ako nástroj poskytovania informácií pre občanov mesta
Ondrej Tokarčík (2016, Bc.) - Mapový portál mesta Stará Ľubovňa ako nástroj komunikácie informácie o meste a regióne
Lenka Kočišová (2017, Bc.) - Geografické aspekty života a diela Paula Gauguina
Michal Lacko (2017, Mgr.) - Spracovanie dát z bezpilotných leteckých zariadení pre potreby poľnohospodárstva
Andrej Velebír (2017, Mgr.) - Laserové skenovanie a tvorba 3D modelov urbánnej vegetácie
Kristína Mošáková (2017, Bc.) - Mobilný GIS a jeho aplikácie
Monika Makarová (2018, Mgr.) -
Ondrej Tokarčík (2018, Mgr.) -
Phong Nguyen Tien (2018, Mgr.) -
Lenka Petríková (2018, Bc.) - Integrácia geolokalizovaných fotografií do mapových portálov