Menu

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Seminár k bakalárskej práci
 • Komplexná geografická charakteristika vybraných regiónov sveta
 • Regionálna geografia (pre politológov)
 • Politická geografia (pre politológov)
 • Základy geografie regiónov sveta

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Regionálna geografia, regionalizácia a taxonómia
 • Regionálna geografia Ameriky
 • Regionálna geografia Ázie
 • Regionálna geografia Afriky a Austrálie
 • Geografia náboženstiev
 • Diplomový seminár

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)

Krušinská Mária (2015, Mgr.) - Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva v okrese Kežmarok
Bertová Jana (2015, Mgr.) - Regionálna typizácia obcí FMR Vranov nad Topľou z hľadiska potenciálu ľudských zdrojov
Kravcová Zuzana (2015, Mgr.) - Starnutie obyvateľstva vo FMR Košice
Pregi Loránt (2015, Mgr.) - Vývoj a strednodobá prognóza vývoja maďarskej národnostnej menšiny vo FMR Lučenec
Gazda Michal (2014, Mgr.) - Komponenty pohybu obyvateľstva a ich vplyv na vzdelanostnú štruktúru obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Michalovce
Hrib Marina (2013, Mgr.) - Slovenská národnostná menšina na Dolnej zemi
Jančošek Róbert (2013, Mgr.) - Euroregióny v slovensko-poľskom pohraničí 
Valková Kamila (2013, Mgr.) - Geografická analýza mikroregiónu Makovica so zameraním na možnosti rozvoja územia
 
Shaanika Edward (2016, Bc.) - Demografická analýza pôvodných etníkv Namíbii
Škatuľárová Nikola (2015, Bc.) - Vývoj priestorovej distribúcie nemeckej národnostnej menšiny na východnom Slovensku.
Čurlíková Soňa (2014, Bc.) - Dopady ochorenia AIDS na fungovanie Juhoafrickej republiky
Doláková Dominika (2014, Bc.) - Migrácia obyvateľstva zo Slovenska do Veľkej Británie
Bratková Simona (2014, Bc.) - Religiózna štruktúra obyvateľstva Slovenska a Mikroregiónu pri Slanej
Klimeková Ivana (2014, Bc.) -Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva funkčného mestského regiónu Bardejov
Ferencová Veronika (2013, Bc.) - Zmeny migračných trendov ako indikátor urbánneho vývoja vo funkčnom mestskom regióne Zvolen
Kravcová Zuzana (2013, Bc.) - Zmeny vekovej štruktúry obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Košice
Pregi Loránt (2013, Bc.) - Rast a vývoj obyvateľstva vo funkčnom mestskom regióne Lučenec 
Lošoncziová Veronika (2013, Bc.) - Dochádzka do zamestnania ako indikátor hospodárskej transformácie vo funkčnom mestskom regióne Košice 
Gazda Michal (2012, Bc.) - Súčasný urbánny vývoj vo funkčnom mestskom regióne Michalovce z aspektu migračných trendov

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top