BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Úvod do geografie

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Diaľkový prieskum Zeme

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)