Menu

BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

 • Planetárna geografia
 • Montánna geografia
 • Praktikum z topografického mapovania

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

 • Globálne navigačné satelitné systémy
 • Pozemné laserové skenovanie
 • Diplomový seminár I

 

Zoznam doktorandov (PhD.) 

 • Ing. Eduard Snižik (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš): Analýza následkov povodňových situácií v aspekte bezpečnosti života obyvateľstva a ochrany majetku. Študijný odbor: 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť, študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu, 2012-2017.
 • Ing. Juraj Kešeľ (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš): Migračné riziká pre bezpečnosť obyvateľov Schengenského priestoru. Študijný odbor: 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť, študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu, 2013-2018.
 • Ing. Peter Poljakovič (Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, Liptovský Mikuláš): Geografické aspekty imigrácie v európskom priestore a ich možný dopad na národnú a medzinárodnú bezpečnosť. Študijný odbor: 8.4.4: Národná a medzinárodná bezpečnosť, študijný program: Bezpečnosť a ochrana štátu, 2014-2019.

 

Zoznam diplomantov (Mgr/Ing. a Bc.)

 • Bc. Bohumil Andrejko (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013/2014): Vesmírny odpad a bezpečnosť GNSS.
 • Bc. Miroslav Kráľ (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013/2014): Súčasné trendy zabezpečenia vozidiel v automobilovom priemysle.
 • Bc. Ľuboš Kondáš (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013/2014): Bezpečnostné systémy vozidiel na zvýšenie bezpečnosti osôb
 • Bc. Ivan Mačura (Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013/2014): Návrh viacfaktorovej autentizácie podľa normy ISO 27001 pre vybranú firmu                                                                                                      
 • Lenka Sabolová (UPJŠ Košice, 2014/2015): Globálne geoprocesy a vesmírne katastrofy determinujúce existenciu života na Zemi
 • Juraj Semenov (UPJŠ Košice, 2014/2015): Vesmírne meračské techniky pre geografickú podporu
 • Michal Štecák (UPJŠ Košice, 2015/2016): Terestriálne laserové skenovanie urbánnej vegetácie pre tvorbu virtuálnych 3D modelov miest

Kalendár

marec 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuality

Žiadne udalosti
Go to top