BAKALÁRSKY STUPEŇ - (Bc.)

  • Meteorológia a klimatológia
  • Fyzická geografia 2
  • Geomorfológia
  • Biogeografia
  • Mikrogeografia
  • Mapovací kurz z fyzickej geografie
  • Exkurzia z fyzickej geografie

MAGISTERSKÝ STUPEŇ - (Mgr.)

  • Geografia Českej republiky
  • Štruktúra, estetika a dizajn krajiny
  • Krajinno-ekologické plánovanie

 

Zoznam diplomantov (Mgr. a Bc.)